Val av ny partiledare

Muharrem Demirok

Lär känna Muharrem Demirok, valberedningens förslag till Centerpartiets nya ordförande.

Lyssna på en intervju med Muharrem på Spotify

sol-has-bg sol-light-text

Lär känna Muharrem Demirok

Partiledarskapet

Varför vill du bli partiordförande för Centerpartiet?

Att ta över efter en stark och karismatisk partiordförande är en enorm utmaning. I ett läge där det politiska landskapet rör på sig oerhört fort och där Centerpartiets roll är ny blir utmaningen desto större. Adderar vi även det nya politiska klimatet, där hat och hot blivit allt allvarligare, så kan utmaningen kännas närmast monumental.

Med detta för ögonen så är jag beredd att kliva in i rollen som partiordförande. Jag räds inte de politiska svårigheterna vi står inför, utan ser att vi kan lyfta Centerpartiets politik ytterligare. Jag ser områden där vi gjort fel, där vi måste ompröva eller förtydliga. Jag ser områden där vi har rätt, men där vår kommunikation varit otydlig. Jag räds inte att bjuda in andra, tvärtom vill jag bygga lag och lyssna på hela rörelsen. Framförallt vill jag aldrig mer uppleva känslan som valnatten gav, den där klumpen i magen när siffrorna från landet rullade in. Centerpartiet och centerpartisterna är värda bättre valresultat och jag vill kämpa för att vi ska få det.

Jag har aldrig varit mycket för att stå vid sidan och kritisera. Istället är jag beredd att kliva fram, med både hängivelse och entusiasm, för att möta utmaningarna vi står inför.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

Jag har alltid varit mån om att involvera människor omkring mig, att få fler att känna sig delaktiga. Nyckeln är att bygga lag och jag trivs bäst när vi vinner tillsammans.

Samtidigt måste man vara tydlig med att stå upp för laget när det blåser, även om det innebär att man själv får ta smällar för andras misstag. Jag är tydlig med mina förväntningar på andra och uppskattar samma tydlighet tillbaka. När situationen så kräver så är jag inte rädd för att fatta beslut, hur svåra de än kan vara.

Rollen som partiordförande ser jag som en lagledare. Jag vill involvera hela Centerpartiet i den resa vi måste göra och jag vill att alla ska känna sig inbjudna.

Nämn några av dina personliga egenskaper som kan bidra till ett starkt partiordförandeskap.

Jag är prestigelös, i den meningen att jag inte eftersträvar titlar eller makt. Efter många år som kommunpolitiker i ledande ställning är jag dessutom stresstålig.

Samtidigt är jag analytisk och försöker alltid se saker ur flera perspektiv innan jag fattar beslut. Med ambitionen att tala så att människor förstår, att kalla en spade för en spade. Jag är inlyssnande och strävar efter att alltid inkludera, jag är glad och gillar att skratta. Och att umgås med människor - jag tar gärna en kaffe med folk som har något att berätta.

Har du någon särskild erfarenhet från utanför politiken som du tror kan hjälpa dig i rollen som partiordförande?

Under några år var jag ordförande i Åtvidabergs FF, en av Sveriges mest anrika fotbollsföreningar. När jag klev in i föreningen var förutsättningarna svåra, och samtidigt var förväntningarna enormt höga. Tillsammans med styrelsen jobbade vi hårt och mötte både framgångar och misslyckanden.

Lärdomarna från dessa år bär jag ständigt med mig. Jag klev in i orföranderollen med insikten att det skulle bli svårt, samtidigt med vetskapen att föreningen skulle gå under om ingen klev fram.

Under de åren lärde jag mig att hantera segerns sötma och efterföljande hyllningar, likväl som förlustens fadda smak och efterföljande kritik. Att det inte bara räcker att analysera situationen, det krävs också att man kan fatta svåra beslut som ibland innebär nya riktningar. Framförallt lärde jag mig vikten av att jobba som ett lag, oavsett om det sker på planen eller i styrelserummet. Ensam är aldrig starkast.

Politisk hemvist

När gick du med i Centerpartiet, och varför blev det just Centerpartiet?

Jag gick med i Centerpartiet 2002. Jag har alltid haft ett politiskt intresse, men innan dess aldrig en naturlig hemvist i ett parti. Jag växte upp i stockholmsförorten Vårby Gård, där Centerpartiet kanske inte var ett självklart val. Det tog ett tag innan jag landade rätt och en viktig anledning var Centerpartiets politik för landsbygderna och för hela Sverige.

För jag kände igen mig i beskrivningarna av ojämn fördelning och att beslut fattades långt över huvudet på de berörda. Berättelserna av nerlagda bibliotek, misskötta publika ytor och en frånvarande offentlighet. Plötsligt insåg jag att Centerpartiets politik för hela Sverige inbegrep förorterna lika mycket som landsbygden. Det handlar inte bara om fysiska avstånd, utan lika mycket om sociala avstånd.

Som barn älskade jag naturen, särskilt skogen. Mitt miljöengagemang föddes ur den kärleken, tillsammans med espekten för de som brukar skogen. Min turkiska släkt var till stora delar lantbrukare och de lärde mig att den som brukar jorden också bär med sig respekt för den.

Så - mitt intresse för miljöfrågor, min respekt för lantbruk, min koppling till småföretagande, min starka känsla för solidaritet och min frihetstörstande värdegrund landade mig i Centerpartiet.

Vilken centerpolitiker har inspirerat dig mest? Har du någon annan särskild politisk förebild?

Maud Olofsson är nog den centerpolitiker som inspirerat mig mest. Hennes kamp för de nya medlemsländerna när EU utvidgades fyller mig fortfarande med stolthet. Hennes mod att orka stå upp för självklara principer, när övriga föll till föga och talade om ”sociala turister”, kommer för mig alltid vara ett avgörande ögonblick. När jag sedan lägger till hennes bedrift med bildandet av Alliansen och maktskiftet 2006, så inser man vilken otrolig betydelse hon haft för Centerpartiet.

En annan politisk förebild är Barack Obama. I ett land präglat av enorma motsättningar så lyckades Obama bli vald genom att ingjuta hopp och tro hos väljarna. Hans vilja att bjuda in många, hans mod att bryta barriärer och hans förmåga att med ord forma hopp gör att jag håller honom som en förebild.

Hur skulle du personligen benämna din ideologiska hemvist?

Det är svårt med etiketter, särskilt eftersom dessa har en tendens att ändra innebörd allteftersom tiden går.

Jag har alltid betraktat mig som marknadsliberal, i den meningen att jag är övertygad om att en fri marknad är det bästa verktyget för att upprätthålla demokratiska värden och lösa många gemensamma utmaningar.

Jag har alltid betraktat mig som borgerlig, i den meningen att jag inte tror på socialism.

Jag har alltid betraktat mig som socialliberal, i den meningen att jag är övertygad om att vi människor är sociala varelser och söker gemenskaper. Jag är också övertygad om att det finns ett behov av ett starkt socialt skyddsnät för att skapa lika förutsättningar.

Jag har alltid betraktat mig som en grön liberal, i den bemärkelsen att jag håller klimatfrågan som en av vår tids största politiska frågor. Till skillnad från andra gröna partier så tror jag dock att en fri marknad är bästa verktyget att möta klimatutmaningen.

För mig är personlig frihet och social rättvisa de ledord jag håller högst och därför väljer jag att helt enkelt kalla mig liberal.

Berätta om något du drivit eller bidragit till inom politiken som du är extra stolt över.

Jag drev ett stadsbyggnadsprojekt i Linköping, Vallastaden, från första idé till färdigställande. Syftet var att ta fram en ny svensk modell för samhällsplanering, en modell som kunde kombinera hållbart byggande, hög arkitektonisk nivå, många bostäder och snabbt genomförande. Allt under devisen ”Människan bygger staden”. Projektet startade 2012, med ambition att bygga 1000 bostäder på ett gammalt militärt övningsområde. Redan 2015 flyttade den förste invånaren in och 1,5 år senare stod 800 bostäder klara för uppvisning vid ett internationellt bo- och samhällsbyggnadsexpo.

Med Vallastaden lyckades vi flytta gränsen för vad svensk samhällsplanering är, vi lyckades bevisa att det går att bygga hållbart, estetiskt och med höga volymer samtidigt som det går väldigt fort. Vi lyckades introducera trähusbyggande i stor skala, vi lyckades främja mindre, lokala aktörer och privatpersoner i hela projektet och vi lyckades skapa en stadsdel som inte liknar något annat.

Det är ett projekt som påverkat hur vi planerar och hur vi bygger i Sverige, det är också ett projekt som fortsätter att möta både internationell och nationell uppmärksamhet. Det är jag stolt över.

Centerpartiet framåt

Hur ser framtidens Centerparti ut, om du får bestämma?

Centerpartiet ska vara ett parti som är relevant i människors vardag, som klarar av att ge lösningar på de frågor som människor söker svar på. Ett parti som klarar av att peka ut en riktning. Vi ska ha en berättelse om det Sverige vi vill ha, en berättelse om vårt samhällsbygge där politiken inte är begränsande utan snarare tillåtande.

Framtidens Centerparti är ett regeringsparti i mitten, som orkar driva en reformagenda för hela Sverige. Ett parti som är det självklara valet för alla människor som brinner för småföretagens villkor, för en jämlik skola, för en rättvis politik i hela Sverige, för alla människors rätt att vara den de är, för jämställdhet och för verklig solidaritet. Framtidens Centerparti ryggar inte tillbaka från de svåra uppgifterna och vågar ompröva politik när det krävs.

Hur anser du att Centerpartiet kan utveckla och förbättra vår organisation framåt?

Det svenska partisystemet står inför flera svårigheter och konsekvenserna kan bli allvarliga. Vår representativa demokrati bygger på starka och lokalt närvarande partiorganisationer, men detta börjar alltmer krackelera. Centerpartiet är ett parti med stark lokal närvaro och vi finns representerade i nästan samtliga kommuner, men även vi har utmaningar.

Ett viktigt fokus för kommande partiledning måste vara att stärka den lokala och regionala nivån. Val vinns inte nationellt, de vinns lokalt. De vinns på gator och torg, vid fikabord på jobbet och vid träningsplaner runt om i hela landet.

Centerpartiet är inte och ska aldrig bli ett toppstyrt parti, men om klyftan mellan vår riksorganisation och våra distrikt samt kretsar fortsätter växa så kommer vi snart hamna där. Därför vill jag se en organisationsöversyn som säkrar vår lokala närvaro.

Vilka huvudsakliga politiska områden tycker du att Centerpartiet ska profilera sig inom?

Centerpartiet behöver forma en berättelse för hela Sverige, en hoppfull och inkluderande berättelse som tar sin utgångspunkt i det Sverige vi är.

En berättelse som ger svar på hur vi återupprättar ett sargat samhällskontrakt, samtidigt som det ger människor hopp och framtidstro. Då är en relevant landsbygdspolitik helt avgörande och ett område där vi behöver politikutveckla och kommunicera bättre.

En berättelse för hela Sverige kräver också tydlighet på utbildningsområdet. För att skapa en jämlik skola i hela landet.

Inom trygghetsfrågan ska Centerpartiet vara det parti som presenterar en politik både för hårdare tag där det behövs, och för mer förebyggande insatser där det krävs. Samtidigt ska vi vara det parti som tydligast står upp för rättssäkerheten.

Klimatpolitiken är ett politikområde vi behöver återerövra, då krävs politikutveckling och tydlighet.

Hur ska en väljare tänka på Centerpartiet som parti? Vad är det unika med partiet?

Jag vill att väljarna ser på Centerpartiet så som jag ser på det. Som en samling engagerade individer, snarare än ett parti. En samling människor som går att lita på, som levererar vad vi lovar och som kämpar för att göra tillvaron bättre för alla. Vi ska uppfattas som grannen intill, den som vi ber om hjälp när det kärvar till sig lite.

Det unika med Centerpartiet är just detta. Vi är redan allt som beskrivs ovan, nu behöver vi också tydliggöra det och vara ännu stoltare över det.

Hur ska Centerpartiet behålla sin roll som ett parti för hela Sverige?

För att vi ska behålla rollen som det parti som står upp för hela Sverige krävs framförallt två saker.

Det första är en starkt lokal närvaro. Det är helt avgörande och fungerar som kapillärer i partikroppen. Stärker vi den lokala närvaron så kan vi också vara relevanta i människors vardag, varje dag. Genom att finnas i hela Sverige så finns det inget parti som bättre kan fånga upp de utmaningar vi gemensamt står inför. Detta kräver att vi blir bättre på att leverera svar på de frågor som fångas upp lokalt. Även om de ibland kan gå emot tidigare upplagda strategier.

Det andra handlar om politiken. Vi måste vinna tillbaka landsbygden och vi måste göra det med besked. Vi måste ha en framåtsyftande och inkluderande vision för de delar av Sverige som växer, men också för de delar där det bor allt färre människor. Vi måste visa att en annan utveckling av samhället är möjlig och att politiken kan verka för att utjämna förutsättningarna.

Det är 112 år sedan Carl Berglund skrev sitt upprop till landsbygden och lantbruket i tidningen Landsbygden, nu har Centerpartiet återigen möjligheten att kliva fram som den självklara försvararen av hela Sverige.

Hur kan Centerpartiet även i framtiden verka som den folkrörelse partiet i grunden är?

Jag återkommer gång på gång till det, men det mesta börjar lokalt. Vi måste stärka den lokala nivån och det bästa sättet att göra det på är att återföra makt till den nivån. Varje medlem måste känna att deras engagemang spelar roll och kan göra skillnad. Då kan det uppfattas som begränsande när motionsverktyget är det enda sättet att påverka partiets riktning, oavsett om det är på nationell nivå eller lokal.

Modellen med avdelningar var förlegad, men kanske att vi gick för långt när vi helt avskaffade dessa. Med avskaffandet försvann också en hel del engagemang och möjlighet till inflytande. Jag tror att Centerpartiet skulle må bra av att se över detta och jag vill initiera ett Folkrörelselyft. Ett arbete med syfte att skapa en modern folkrörelse, en rörelse som bjuder in folk och ger verktygen för att påverka på riktigt.

De flesta som går med i en förening eller i ett parti gör det för att de vill påverka, de vill vara med och flytta samhället framåt. Detta engagemang måste få större genomslag för alla som strävar efter att vara en folkrörelse.

Politiken i centrum

Centerpartiets miljö-, klimat- och energipolitik

Sverige har de senaste åren dominerats av en agenda där det offentliga framställs som den enda part som kan garantera en objektiv och hållbar miljöpolitik. Den som ifrågasatt detta har mötts av en nästintill ogenomtränglig försvarsmur av allt från offentligt anställda till debattörer och journalister. Oavsett om det handlat om skogspolitik, vattenvård, rovdjur, lantbruk eller biologisk mångfald så har denna försvarsmur lyft det offentliga som svaret på allt. Även Centerpartiet har mött denna försvarsmur och många gånger har vi fått stå ensamma i våra försök att tränga igenom den. Det är dags att ändra på detta och jobba mer offensivt med miljöpolitiken än vi gjort tidigare. Det kräver en ordentlig insats för att lyfta kunskapsnivån, men också för att kunna påverka dagordningen.

Klimatet är en av vår tids största frågor och den kräver tydliga svar. Centerpartiet måste återta kommandot och presentera relevanta lösningar. Under lång tid så har tillväxtskeptikerna fått sätta dagordningen och med det så uppfattar människor att klimatsatsningar medför kraftiga inskränkningar i ens vardag och att allt som benämns som grönt innebär ökade kostnader. Detta måste Centerpartiet svara på och visa att en hållbar klimatpolitik samtidigt innebär en kraftig tillväxtpolitik, bättre levnadsstandard och samtidigt ger ett bättre klimat. Precis som med miljöpolitiken så krävs det en proaktiv hållning och en tydligare prioritering.

Centerpartiets utbildningspolitik

Centerpartiet har aldrig uppfattats som ett utbildningsparti, vilket är oerhört konstigt och något vi måste ändra på. Det finns inget bättre sätt att skapa jämlika livsvillkor än en bra skola och för ett parti som vill skapa bättre förutsättningar i hela Sverige så måste utbildningspolitik vara ett prioriterat område.

Skolan ska fortsätta vara en kommunal angelägenhet, besluten ska ligga nära människor. Däremot måste förutsättningarna för att bedriva en jämlik skola i hela Sverige förbättras. Idag finns det alltför många kommuner som lider under en sviktande ekonomi och därmed inte kan ge samma förutsättningar som skolor i andra kommuner. Jag ser hur kommunpolitiker kämpar med denna fråga och tvingas till omöjliga prioriteringar. Detta behöver åtgärdas.

Frågan om friskolor och köer behöver nyanseras. I många kommuner runt om i Sverige är detta en icke-fråga, där finns varken ett starkt etableringstryck eller långa köer. Samtidigt finns det kommuner där dagens system öppnar för oseriösa utbildningsföretag och där konstiga köregler tvingar fram helt absurda beteenden hos familjer. Därför måste Centerpartiet bidra till att friskolesystemet genomgår en nödvändig översyn, utan att för den delen frånta möjligheten till att kunna välja skola.

Centerpartiets rätts- och trygghetspolitik

Alltför många känner sig otrygga i vardagen och alltför många upplever att rättssystemet inte mäktar med att möta detta. Oavsett om det handlar om att få stopp på skjutningar, hindra stölder av lantbruksmaskiner eller skapa trygghet på nattbussen så känner många att det inte görs tillräckligt. Här måste Centerpartiet bli mer relevanta.

Det finns en hel del att göra för att täppa till uppenbara luckor i dagens rättssystem, luckor som den organiserade brottsligheten nyttjar alltför väl. Det kan handla om alltifrån tullens befogenheter till olika former av straffskärpningar. Det handlar också om att ge hela rättsapparaten tillräckliga resurser, allt från polis till tull, åklagarmyndighet och kriminalvårdsverket.

Trygghet får dock inte endast handla om repressiva åtgärder, Centerpartiet behöver också lyfta de förebyggande insatserna mycket tydligare. Genom tidiga insatser så kan unga i riskzon fångas upp och ledas in på en annan bana. Det kräver dock medvetna satsningar på främst skola och socialtjänst, men också på kultur och fritid.

Centerpartiet ska vara rättssäkerhetens självklara väktare. Detta blir viktigare när vi ser tydliga tendenser på att allt fler partier är beredda att frångå självklara rättsprinciper, när viljan att leverera trygghet nästan blir som skygglappar inför de eftergifter vi tvingas göra.

Centerpartiets jobb- och företagspolitik

Under många år var Centerpartiet starkt förknippat med småföretagande, tyvärr har vi tappat den ställningen. Det är något vi måste återta. När vi nu går in i ekonomiskt kärvare tider så är det en tydlig politik för ökat småföretagandet som kan balansera upp för den återhållsamhet som de stora företagen signalerar. En aktiv politik för småföretag är också det bästa sättet att möta en ökad arbetslöshet när konjunkturen svänger.

För mig är en aktiv företagspolitik en av grundbultarna i ett liberalt samhälle. Varje företag är en dröm som förverkligats, det är mod, visioner och entreprenörskap som kommit till liv. Varje företag är en oumbärlig del i vårt gemensamma samhällsbygge, där skapas arbetstillfällen och nya intäkter till vår gemensamma välfärd. För mig är en aktiv företagspolitik den rakaste vägen till integration, det är den bästa dörren vi kan öppna för ett inkluderande Sverige.

Centerpartiets politik kring demokrati och jämställdhet

Centerpartiet har antagit ett väldigt tydligt program kring liberal demokrati. Däri finns tydliga förslag för att både skydda och stärka vår svenska demokrati. Vi skulle behöva omsätta dessa förslag i mer praktisk politik under kommande år. Vi behöver också lyfta problemet med alltmer hot och hat som riktas mot förtroendevalda på alla nivåer. Vi ser redan nu hur det blir allt svårare att få människor att vilja engagera sig politiskt och hur förtroendevalda väljer att vara tysta i debatter som kan upplevas som kontroversiella.

Centerpartiet har varit framgångsrika i att lyfta jämställdhetsfrågor under den föregående mandatperioden och vi har lyckats sätta ljuset på bla mäns våld mot kvinnor samt förlossningsvårdens villkor. Vår roll som ett tydligt feministiskt och liberalt parti kommer behövas mer än någonsin under de kommande åren, men det kräver att vi inte bara orkar ta ytterligare steg framåt, utan att vi också kämpar för det som vi trodde var vunna segrar.

Centerpartiets landsbygdspolitik

Detta är vår hemmaplan, eller rättare sagt, det brukade vara vår hemmaplan. Hela vår självbild fick sig en ordentlig törn när vi tappade i så många landsbygdskommuner. Det måste vara varje partilednings ansvar att återta rollen som det parti som tydligast kan formulera en tydlig vision och en tydlig politik för människor utanför våra större städer. Det kommer kräva en ordentlig självrannsakan och tydlighet framåt.

Centerpartiet ska vara den frihetliga rösten som står upp för landsbygderna, som står upp mot överförmynderi och byråkrati. Tjänstemän ska inte kunna bestämma om takpannornas färg eller var på min tomt jag placerar mitt hus. Lantbrukare ska inte känna sig övervakade eller misstänkliggjorda, skogsägare ska inte behöva kämpa för att få bruka sin egen skog. Föräldrar ska inte behöva oroa sig för om barnen får rätt utbildning eller om skolan ska få vara kvar, äldre ska inte behöva oroas inför varje ny ansökan om hemtjänst eller om färdtjänst.

Centerpartiet ska driva en politik som ingjuter hopp och framtidstro, som kan forma en politik utanför ramarna för urbanisering och centralisering. En verklig politik för hela Sverige.

Senaste nytt

Fler nyheter

Muharrem Demirok
  • Född: 1976 i Huddinge, Stockholms län.
  • Bor: I Linköping med Sara, våra tre barn samt vår hund Allan.
  • Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Linköpings universitet
  • Intressen utanför politiken: Friluftsliv, vandring och vårt lilla torp.
  • Det här visste ni inte om mig: Jag är en hejare på matlagning, särskilt svensk husmanskost. Älskar att hitta gamla kokböcker och recept som jag sen prövar på vänner. Favoriträtten att experimentera på är portergryta, som jag snart bemästrar till perfektion.

UPPDRAG OCH ERFARENHET:

  • Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson. Ledamot i partistyrelsen samt i Centerpartiets verkställande utskott.
  • Tidigare uppdrag: Kommunalråd i Linköping, ordförande i Centerpartiets kommunala sektion fram till 2022.
  • Övrig erfarenhet: Ordförande för Åtvidabergs FF, egenföretagare samt styrelseledamot i diverse bolag och föreningar.

Presskontakt:


Mathilda Laestadius, pressekreterare

mathilda.laestadius@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.