Vi minns Elvy Olsson

Bild

Foto: Från Länsstyrelsen Örebro Län

Minnesord

Elvy Olsson har gjort stora insatser för centerrörelsen, för jämställdheten och för svenskt samhällsliv. Hon har gjort det som bostadsminister, riksdagsledamot, landshövding och som ledamot och ordförande i kommunfullmäktige.

För drygt 99 år sedan, i januari 1923, föddes Elvy Olsson i Hammars församling i Örebro län. Bara 14 år gammal blev hon medlem i Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, SLU. Där träffade hon sin make, Tore Valdemar Olsson, och paret fick två barn, Margareta och Christer. Tillsammans tog de över prästgårdsarrendatet i Hölö som Tores far hade drivit innan. Där skötte de lantbruket tillsammans.

Hon fortsatte sitt politiska engagemang i Hölo kommunfullmäktige där hon blev invald som ledamot, och senare kommunfullmäktiges ordförande och ledamot av kommunstyrelsen.

Elvy Olsson var en viktig förebild för jämställdhetsarbetet, både genom att personligen visa att kvinnor kan axla tungt politiskt ansvar och genom de politiska frågor hon drev. När hon tog plats som riksdagsledamot 1964 var hon ensam centerkvinna i första kammaren. Hon fortsatte som riksdagsledamot till 1980. Efter valet 1976 då det blev maktskifte och Thorbjörn Fälldin statsminister, utsågs hon till bostadsminister och var tillsammans med Karin Söder en av de två första kvinnorna som departementschef i en svensk regering.

Särbeskattningen var en fråga där Elvy Olsson var pådrivande. 1971 infördes lagen om särbeskattning och gifta kvinnor blev för första gången i Sverige ekonomiskt oberoende. Abortlagen som trädde i kraft 1975 var en annan fråga som hon engagerade sig i, bland annat genom resor till alla landsting i Sverige och till Polen. Kvinnors rätt till sina egna kroppar var en självklarhet för henne.

Mellan 1976 och 1978 var hon stridbar bostadsminister i Fälldins första regering, och i den rollen riktade hon bland annat fokus mot byggloven. Arbetet gav resultat, innebar förenklingar av sådant som inglasning av altaner och att få bygga nytt på lantbruksfastigheter. Under sitt arbete med bostadsfrågorna sa hon nej till att bygga på åkermark. Där skulle det odlas mat. Hon drev också på för ett tufft energisparande.

Elvy Olsson var landshövding i Örebro län 1980-1989, Sveriges tredje första och Örebro läns första kvinna som landshövding. Hennes erfarenhet från kommun och landsting var värdefulla i arbetet med att utgöra länken mellan länet och regeringen. Hon var också aktiv i en rad andra sammanhang, bl a Rädda Barnen, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA och inom SPF.

Elvy Olsson avled i februari 2022. Våra tankar går till de närmast anhöriga. Centerrörelsen hyllar minnet av Elvy Olsson. Hon gjorde stora insatser för Sverige.

Annie Lööf, partiledare

Anders W Jonsson, gruppledare i riksdagen

Michael Arthursson, partisekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.