sol-has-bg

Alla ska ha råd att tanka grönt, svenskt biobränsle!

Regeringen sänker klimatet när de sänker inblandningen av biobränsle i diesel och bensin. Klimatpolitiska rådet, miljöorganisationerna och drivmedelsföretagen protesterar.

För dig som kör på bensin, innebär det enligt experterna några ören billigare bensin.
För dig som kör diesel handlar det kanske om några fåtal kronor.
För klimatet innebär det 4 miljoner ton ökade utsläpp, varje år. En ökning av 4 miljoner liter fossil diesel, om dagen.

Det finns en annan väg. Med Centerpartiets förslag har alla råd att tanka svenskt grönt biobränsle! Med ”Tanka svenskt!” kan vi sänka priset med fyra kr/liter vid pump. Så här funkar det:

  1. Vi sänker momsen för biobränsle (1 kr/l lägre pris)
  2. Vi sänker avgifter och skatter kopplade till reduktionsplikten (2 kr/l lägre pris)
  3. Vi ökar den svenska produktionen av biodrivmedel (1 kr/l lägre pris)

På så sätt kan vi skona både miljön och svenskarnas plånböcker.

Dessutom skapar vi jobb i Sverige och minskar vårt beroende av att köpa fossila bränslen från skurkstater som Ryssland.

Så smart! Så centerpartistiskt!

Ladda ned hela förslaget! , 115.5 kB.

Bästa sättet att protestera?

Bli medlem i Centerpartiet!

Vilka – bland många – dömer ut regeringens förslag?

Att vi som engagerar oss för miljö, genom partiarbetet eller genom miljöorganisationer, ser att regeringens förslag är ett dråpslag för klimatet är självklart. Men kritiken har också kommit från både myndigheter och branschorganisationer:

Klimatpolitiska rådet, regeringens egen expertmyndighet

”Den politik som den nya regeringen hittills presenterat är inte tillräcklig för att nå klimatmålen för år 2030. I stället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom, också enligt regeringens egen bedömning, att i närtid öka utsläppen.”

Rapporten från Klimatpolitiska rådet

Energimyndigheten

”Reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent.”

Artikeln från Energimyndigheten

Naturvårdsverket

”Naturvårdsverkets underlag till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan och klimatredovisning 2023 visar att Sveriges klimatmål till 2030 inte kommer att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls.”

Artikeln från Naturvårdsverket

Drivkraft Sverige, branschorganisation för drivmedelsföretagen

”Att kraftigt sänka inblandningen av biodrivmedel, som förespråkas av vissa partier, slår undan benen på drivmedelsbranschen.”

Artiklen från Drivkraft Sverige

Vad blir priset – vid pump och för Sverige?

Att dieseln skulle sjunka med 5,50 kr/l – som regeringen först hävdade – är det ingen som tror på.
”Drivmedelsbranschen: Dieseln blir inte 5,50 kronor billigare”

Artikeln från Dagens nyheter

Inte nog med det. Eftersom de svenska drivmedelsbolagen har satsat miljarder kronor på produktion av biodrivmedel, har de sämre kapacitet för den speciella nordisk vinterdieseln som används i Sverige under vinterhalvåret. Det kan ge en brist – och i sin tur dyrare vinterdiesel.

I SVT intervjuas branschföreträdare.

Reportern: ”Så regeringens förslag gör att vinterdieseln kan bli dyrare?”

Drivsmedelschef: ”Ja, det finns absolut en sån stor risk.”

Intervjun i SVT

Att missa klimatmålen kan dessutom stå Sverige dyrt. Sverige har tillsammans med de andra EU-länderna kommit överens om att fördela EU:s gemensamma klimatmål mellan sig. (ESR) De nationella utsläppsmålen handlar alltså inte om förhoppningar. ESR är bindande EU-lag. Om Sverige bryter mot detta, kan Sverige dras inför EU-domstolen, som kan döma ut böter i miljardklassen.

Artikel från Dagens Nyheter

Så hur ska Sverige nu kunna nå klimatmålen?

I en fråga som är brännande akut, som inte handlar om nästkommande generationer, utan om dagens generation, har regeringen och Sverigedemokraterna inte mycket att komma med. Miljöministern har pratat om fler elbilar. Och det behövs såklart. Men vad ska man göra med alla de bilar som idag går på bensin och diesel? Naturvårdsverket konstaterar:

”Vi har 4,5 miljoner bensin- och dieselbilar som rullar på våra vägar, i genomsnitt i 17 år. De går inte att elektrifiera hur man än vill, utan då behöver man hitta en nivå av inblandning av biobränslen för att minska utsläppen från dem.”

Artikel från Sveriges Radio

Så vad ska regeringen göra för att Sverige ska nå målen? Biltullar i varenda stad? Att man bara får köra bil vissa dagar i veckan?

Det kanske är så enkelt som DN konstaterat: ” Det svåra för regeringsunderlaget är inte att komma överens om reduktionsplikten. Det är betydligt tuffare att förklara hur man nu tänker nå de klimatpolitiska målen.”

Artikel från Dagens Nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.