Centerpartiet lokalt
  • / Utvärdering

Utvärdering Kommundagarna 2019

Information
(Betygsätt följande programpunkter på skala 1-5, där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra.)
Hur var den samlade informationen inför kommundagarna? * (obligatorisk)
Hur var den samlade informationen inför kommundagarna?

Hur upplevde du anmälningsförfarandet och bekräftelse? * (obligatorisk)
Hur upplevde du anmälningsförfarandet och bekräftelse?

Hur var informationen under arrangemanget? * (obligatorisk)
Hur var informationen under arrangemanget?