Centerpartiet lokalt
  • / Alliansen

Centerpartiet i Alliansen - frågor och svar

Alliansen, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet - vilka vill Centerpartiet regera med efter valet 2018? Kan Centerpartiet tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna, och vad menas med "aktivt stöd"? Här hittar du svar på vanliga frågor.

Kan Centerpartiet tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna?

Nej, för Centerpartiets del är det uteslutet att ingå i en regering som är beroende av ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Grundläggande skäl till detta är att SD är ett parti med rasistisk bakgrund, en auktoritär grundsyn, en verklighetsfrånvänd politik och företrädare som ställer människor mot varandra.

SD:s ledare har deklarerat att han ställer bestämda krav för att stödja en alliansregering. Detta är ingenting som vi vill eller kommer att förhandla om. Det går inte att planera för en regeringsbildning med utgångspunkten att SD passivt kommer att släppa igenom en alliansregering. De som röstar på SD 2018 kommer de facto att rösta emot möjligheterna att bilda en ny alliansregering.

Ni säger att ni inte tänker stödja en Alliansbudget som är beroende av aktivt stöd från Sverigedemokraterna? Vad menas med ”aktivt stöd”?

Låt oss ta nuvarande situation som exempel. I opposition lägger just nu alla oppositionspartier fram egna budgetar. Först i regeringsställning samlas regeringspartierna kring en gemensam budget. Även om Allianspartierna nu skulle lägga fram en gemensam budget så skulle SD behöva aktivt rösta för den, annars är S, V och MP större tillsammans. Om Allianspartierna bildade en minoritetsregering med nuvarande parlamentariska läge skulle Alliansen behöva söka aktivt stöd av Sverigedemokraterna i alla viktiga frågor. Vi skulle då vara beroende av SD:s aktiva stöd.

Vill inte Centerpartiet få igenom den egna politiken?

I valet 2014 så röstade väljarna bort Alliansregeringen. Tillsammans tappade Allianspartierna 10 procent av rösterna. S. MP och V blev tillsammans större än Allianspartierna och Stefan Löfven kunde bilda regering. Det finns idag inget underlag i riksdagen för en alliansregering. SD är ingen del av alliansen och kommer inte att stödja alliansens politik utan motkrav. För att driva igenom Allianspolitik behövs ett nytt folkligt mandat för detta. Det kan vi gemensamt få i valet 2018.

Är det ett alternativ för Centerpartiet att regera med S, V och MP?

Nej, vår målsättning är att få till stånd en stark alliansregering. Centerpartiet är alternativet till både Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas politik.

Vad händer om det politiska läget ser ut som det gör idag efter valet?

Vår målsättning är att Alliansen går framåt och blir störst i valet 2018. Det är det vi kommer att arbeta stenhårt för fram till valdagen. Socialdemokraterna har missbrukat sin ställning som en svag minoritet och driver en jobbfientlig skattehöjarpolitik som varken har parlamentariskt eller folkligt stöd. Vi kommer i en statsministeromröstning efter valet att rösta nej till Stefan Löfven, om han inte avgår frivilligt. Detta för att få till stånd en talmansrunda där en ny regeringsbildning kan diskuteras.

Centerpartiets utgångspunkt i ett sådant läge är att Alliansen gemensamt för blocköverskridande samtal med S, och kanske MP, om hur Sverige kan styras. Vi vill hålla ihop Alliansen även i denna situation. Ingen vet idag vad sådana samtal kan leda till. Hur väljarna har röstat kommer naturligtvis att spela stor roll. Men Centerpartiet kommer inte att ge carte blanche för en fortsatt skattehöjarpolitik. Socialdemokraterna kan knappast heller räkna med att statsministerposten naturligt tillfaller partiet, när den samlade Alliansen i ett sådant scenario kommer att vara större än S.

Vad händer om Alliansen inte har 51 procent efter nästa val?

Det många inte tänker på är att Sverige sedan 1970 har styrts av minoritetsregeringar, bortsett från tre perioder.

  • 1976-1978 Fälldin I
  • 1979-1981 Fälldin II
  • 2006-2010 Reinfeldt I.

I övrigt har Sverige styrts av minoritetsregeringar som inte haft över 50 procent av rösterna. Vårt mål är dock att få till samma läge som vid 2006-2010 då vi tillsammans med de andra alliansparrtierna satt i majoritetsregering. I andra hand är vårt mål att som vid mandatperioden 2010-2014 bli större än de rödgröna partierna och kunna styra Sverige utifrån den plattformen. I båda fallen kommer vi att bilda alliansregering.

Vad händer nu? Kan Centerpartiet tänka sig att bilda en ny koalition med Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet?

Vårt mål är att bilda en alliansregering. Det kommer vi att arbeta stenhårt för fram till valet 2018. Vi kommer efter valet 2018 att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister. Vi kan heller inte tänka oss att bilda regering med aktivt stöd från Sverigedemokraterna.

Skulle vi olyckligt nog få en liknande situation efter valet som vi har nu är Centerpartiets utgångspunkt att Alliansen gemensamt för blocköverskridande samtal med S, och kanske MP, om hur Sverige kan styras. Vi vill hålla ihop Alliansen även i denna situation.

Ingen vet idag vad sådana samtal kan leda till. Hur väljarna har röstat kommer naturligtvis att spela stor roll. Men Centerpartiet kommer inte att ge carte blanche för en fortsatt skattehöjarpolitik. Socialdemokraterna kan knappast heller räkna med att statsministerposten naturligt tillfaller partiet, när den samlade Alliansen i ett sådant scenario kommer att vara större än S.

När vill Centerpartiet att Alliansen lägger fram en gemensam budget?

Vi arbetar målmedvetet för att vi tillsammans med övriga allianspartier vinner valet 2018. Efter en valseger kan en alliansregering lägga fram en gemensam budget.

Om regeringen innan valet 2018 lägger fram skadliga skattehöjningar som drabbar jobben och skadar hela Sverige vill stoppa dem tillsammans med de andra partierna i Alliansen. Det finns en majoritet i riksdagen som är emot regeringens skattehöjningar och regeringen bör lyssna på vad riksdagen säger.

Centerpartiet har sagt att vi vill stoppa specifika skadliga skattehöjningar, inte fälla en hel budget. Då kan vi stoppa regeringens skadliga skatter, värna småföretagen, landsbygden och jobben, utan att försätta Sverige i regeringskris. Det här är helt enkelt en bättre, mer ansvarsfull väg att gå för att hindra regeringen att få igenom dåliga förslag. Du kan läsa mer om detta här.

Är det fortfarande aktuellt för Centerpartiet att gå till val tillsammans med övriga allianspartier?

Absolut. Vårt mål är en alliansregering efter valet 2018. Det är det bästa regeringsalternativet för Sverige.

Annie Lööf har sagt att Centerpartiet inte vill agera stödparti till Socialdemokraterna. Hur är det nu?

Centerpartiet är motpolen till den socialdemokratiska politiken. Ett tydligt exempel är valfriheten i välfärden, där vi bestämt motsätter oss förslagen om förbud mot vinstdrivande företag inom vård, omsorgs- och skolområdet. Socialdemokraterna har missbrukat sin ställning som en svag minoritet och driver en jobbfientlig skattehöjarpolitik som varken har parlamentariskt eller folkligt stöd. Vi kommer därför göra allt vi kan för att ersätta Stefan Löfven med en alliansregering.

Hur ser Centerpartiet på samarbetet i utskotten?

Allianssamarbetet i utskotten har fungerat bra. I ett antal frågor har vi kunna lägga fram gemensam Alliansståndpunkter. De har ibland fått stöd av SD, och ibland av andra partier. Då har vi fått majoritet för vår linje. Det är inte aktuellt för Centerpartiet att byta åsikt i förhandlingar för att närma oss SD.

Kommer Alliansen att spricka?

Det finns överhuvudtaget ingen grund i det påståendet. Centerpartiet är en grundbult i Alliansen och vi kommer att fortsätta samarbetet. Alliansen är vårt tydliga regeringsalternativ.

Vi behöver ha självförtroendet att säga att Alliansen kan vinna valet 2018. Många dömer ut chanserna för Alliansen att vinna nästa val i förtid. Precis som man gjorde inför valet 2010, då det sades att Alliansen ”var rökt”. Något som visade sig vara helt fel. Alliansen vann väljarnas förtroende 2010, liksom 2006. Det kan vi självklart göra även 2018. Blir Alliansen större än de rödgröna kommer Centerpartiet att vilja söka stöd för en alliansregering.