Centerpartiet lokalt

Intresseanmälan Valkonvent 2018

Utställare på Centerpartiets Valkonvent 2018 i Stockholm.

Centerpartiets valkonvent är inledningen på den stora valspurten då vi mobiliserar och ger inspiration i valarbetet. Som utställare möter ni riksdagsledamöter, partistyrelsen, lokala beslutsfattare, personal och valarbetare.

*Centerpartiet välkomnar alla utställare, men vi förbehåller oss rätten att ej bereda plats för utställare som motverkar vår grundidé om alla människors lika värde och rättigheter.


Maria Bojerud
Konferenskoordinator / Utställaransvarig