Eric Luth

Eric Luth


Huskvarna, Jönköping

Det här är jag:

Min ena politiska fot vilar tryggt i Europapolitiken, den andra på hemmaplan i mitt kära Småland.

Som uppvuxen i Hakarp på höjderna ovanför Huskvarna har jag alltid den småländska strävsamheten med mig. Studier och praktik i Tyskland och Belgien väckte en kärlek till det europeiska samarbetet.

Tidigt engagerade jag mig i Centerpartiets Ungdomsförbund: på lokal nivå i Jönköping, som distriktsordförande på länsnivå och slutligen som förste vice förbundsordförande på nationell nivå. Jag har varit talesperson i internationella och EU-frågor och har varit ledamot av distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Jönköpings län.

De senaste åren har jag drivit företag och studerat parallellt med mitt politiska engagemang. Vid sidan om politiken är litteratur och kultur mina största intressen.

Mina mål med Europa:

Europeiska Unionen är verktyget för att uppnå en kontinent enad i demokrati, fred och frihet. Vi glömmer ofta bort att det råder krig på kontinenten och det krävs ett ständigt arbete för fred och som motkraft till odemokratiska rörelser.

EU står idag inför en rad existentiella hot. Grannar i öst kränker den europeiska suveräniteten, det gemensamma försvars- och- säkerhetssamarbetet måste intensifieras och det finns ett allvarligt klimathot.

Jag vill verka för ett närmare EU-samarbete som tar tag i dessa hot. Annars riskerar vi att se en fundamentalt förändrad värld inom en snar framtid – det vore oerhört oansvarigt mot kommande generationer.

EU har stärkts otroligt av den inre marknaden, men utvecklingen av det digitala har sackat efter. Genom mitt arbete med internet-, upphovsrätts- och digitala frågor ser jag med oro inför utvecklingen där okunniga politiker och politiker som hyser en skadlig protektionism motverkar den digitala utvecklingen. Jag vill se en inre marknad som är lika självklar i fysisk form som digital.

Styrkor som skulle göra mig till en bra EU-parlamentariker:

Min erfarenhet inom EU kommer från ett flertal perspektiv: som talesperson för EU-frågor för CUF, genom jobb med påverkansarbete för ideella organisationer gentemot EU och slutligen via praktik i EU-parlamentet. Mixen av erfarenheter är ovanlig och kan bidra med viktiga perspektiv i EU-parlamentets arbete.

Genom min varierade erfarenhet är vär jag väl medveten om vilka kulturella och politiska utmaningar EU står inför, förstärkt genom en magisteruppsats med fokus på europeisk kultur och litteratur.

Framförallt är jag en driven och envis person som gillar att nå resultat, en kreativ politiker med fokus på utveckling och på det mänskliga mötet. Europaparlamentet kräver just sådana drivna, idérika personer som dessutom är samarbetsvilliga.

Kontakta Eric Luth

Kontakta Eric

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.