Frida Nilsson

Personbild


Lidköping, Skaraborg

Det här är jag:

I Lidköping lever och bor jag tillsammans med min sambo och våra två döttrar.

Jag har sedan 2010 drivit smågrisuppfödning tillsammans med min syster på den lantbruksgård i Väla utanför Lidköping i Västra Götaland där jag växte upp.

Att få jobba och driva företag inom detta område har gett mig mycket. Det har varit en resa med uppgångar och nergång som gjort mig till den starka person jag är. Men det har också fått mig att förstå hur viktigt det är, och hur beroende man är av vad som bestäms av andra. Därför började jag engagera mig inom politiken och Centerpartiet 2010.

Mina mål med Europa:

  • Globala frågor intresserar mig. Jag vill förmedla hur viktig Sveriges roll är i EU, och hur besluten påverkar oss som bor i Sverige.
  • Jag vill jobba för ett mer demokratiskt, effektivt och öppnare EU.
  • Stärka det svenska jordbruket genom jämnare konkurrensvillkor, och höjd nivå på djurskydd i hela Eu. Svenskt jordbruk ska inte vara beroende av EU-stöd. Jag vill jobba för en aktiv miljöpolitik, fokus på agenda 2030 och nationellt samarbete.

Styrkor som skulle göra mig till en bra EU-parlamentariker:

Jag är en stark person som står upp för jämställdhet, EU-parlamentet behöver mer kvinnor. Jag är engagerad och intresserad och vill påverka, det kommer man långt med. Besluten som fattas i EU påverkar oss i Sverige i våra kommuner i våra yrkesroller och i våran vardag. Med min erfarenhet som lantbrukare, företagare och politiker ser jag detta varje dag.

Kontakta Frida Nilsson

Kontakta Frida

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.