Gustav Hemming

Personbild


Stockholm

Det här är jag:

Jag är uppvuxen i brukssamhället Skinnskatteberg i Bergslagen, har studerat statskunskap och historia i Uppsala och har som landstingsråd sedan 2006 arbetat för en hållbar utveckling i både storstad och skärgård.

Miljön och klimatet har alltid stått i centrum för mitt politiska engagemang och var också orsaken att jag i början av 1990-talet engagerade mig starkt för Sveriges EU-inträde och bl.a. var med och drev kampanjorganisationen Grönt Europa, miljövänner för EU.

Jag gick med i CUF och bildade CUF Skinnskatteberg 1986. Har suttit i DS för CUF i Västmanland och Uppsala. 1992 blev jag invald som ersättare i CHF (Centerstudenters) förbundsstyrelse där jag var vice ordförande 1994–96 samt redaktör för CHF:s idépolitiska tidskrift ExAnte 1996–98. 2001 var jag med och grundade Centerpartiets HBTQ-nätverk. 2003 blev jag invald i distriktsstyrelsen för Centerpartiets Stockholmsdistrikt där jag de senaste åren varit förste vice ordförande. Alltsedan starten på mitt politiska engagemang har miljö- och klimatfrågor varit i fokus. Under nittiotalet var jag mycket aktiv i Centerpartiets Europapolitiska debatt.

Även välfärdsfrågor och idépolitiska frågor har jag varit engagerad i under årens lopp. Jag har suttit i ett flertal programarbetsgrupper under årens lopp, bl.a. sekreterare för Arbetsgruppen Människosyn som var en del av arbetet med partiprogrammet som togs 2001. Jag var också ordförande för Centerpartiets miljöpolitiska programarbetsgrupp som levererade till stämman 2013. För närvarande är jag också ersättare i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting.

Jag har ett djupt, vissa skulle säga nördaktigt intresse för historia, kultur och samhällsfrågor.

Jag bor på Lilla Essingen.

Mina mål med Europa:

  • Att rädda vårt klimat och våra hav. Att säkra öppenhet, frihet och samarbete mot populism, främlingsfientlighet och söndring. Att stärka Europas bidrag till samarbete och hållbar utveckling globalt.
  • EU måste också stödja en god utveckling lokalt – både i våra storstäder och i landsbygd, skärgård och glesbygd. Byråkrati och detaljreglering är tyvärr ofta en kraft som kväver småföretag och levande lokalsamhällen. Förtvivlan och uppgivenhet över orimliga regler är ibland en grogrund för den populism som hotar Europasamarbetet. Jag har tyvärr sett många exempel på detta.
  • Europaparlamentet är fantastiskt, men det behövs ett systematiskt arbete med att förenkla regler för småföretagare, innovatörer och lokalsamhällen.

Styrkor som skulle göra mig till en bra EU-parlamentariker:

Jag förenar ett levande engagemang för Europas stora framtidsfrågor med erfarenheter och sakkunskap kring många olika sakfrågor som rör miljö, klimat, företagande och lokal utveckling i både storstad och landsbygd.

Som landstingsråd är jag van att skapa samarbeten, bygga nätverk, samarbeta, förhandla och vid behov göra kompromisser för att nå resultat.

Mitt intresse för historia, kultur och samhällsfrågor tror jag också kan vara till nytta för att förstå och bygga broar till företrädare från andra delar av Europa och världen.

Kontakta Gustav Hemming

Kontakta Gustav

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.