Louise Grabo

Personbild


Vara, Skaraborg

Det här är jag:

Jag är en tjej som är uppvuxen på en gård utanför Vara på ”Västgötaschlätta”. Jag har en kandidatexamen i Europakunskap från Göteborgs universitet och har sedan dess arbetet inom näringslivet, just nu som generalsekreterare för branschorganisationen för svenska FinTech-företag Swedish FinTech Association.

Jag är första vice ordförande i CUF sedan 1,5 år tillbaka och spenderar mycket av min fritid på att utveckla CUF, vår politik och våra medlemmar. Jag är kommunpolitiker i Vara kommun och har ett stort engagemang i den svenska ungdomsrörelsen. Sedan 1,5 år tillbaka har jag haft möjligheten att representerat Sveriges unga i EU via LSU. Ett uppdrag som utsetts av Sveriges regering där jag fått möjlighet att i ett specifikt forum under EU-kommissionen deltagit i processen med de europeiska ungdomsmålen och den nya ungdomsstrategin.

Även om jag har en fot på den västgötska schlätten så har jag alltid en fot ute i världen och jag är lika mycket Skaraborgare som europé.

Mina mål med Europa:

EU grundades för fred och frihet och vi måste återuppliva den tanken. Friheten ska försvaras och utvecklas, och samarbetet bör stärkas på områden där vi ser gränsöverskridande utmaningar. Miljö- och klimat, migration och säkerhetspolitik är områden där EU behöver göra mer och få befogenheter att utvecklas.

Samtidigt finns det områden där EU ska värna den nationella suveräniteten och inte detaljreglera. Exempelvis när det kommer till frihet på internet och arbetsmarknadspolitik på EU-nivå.

Jag vill att Centerpartiet ska också på EU-nivå ta fighten mot nationalister och populister. Öppenhet och medmänsklighet är viktiga faktorer för det framtida europeiska samarbetet.

Detta är en frihetlig EU-politik som leder till ett starkare Europa.

Styrkor som skulle göra mig till en bra EU-parlamentariker:

Jag är en driven och karismatisk person som inte räds utmaningar. Jag har god teoretisk och praktisk kunskap om det europeiska samarbetet och klara ambitioner om vad jag skulle kunna tillföra i parlamentet.

Jag vill stärka kunskapen om EU bland väljarna i allmänhet och unga väljare i synnerhet. Vi som politiker har ett viktigt ansvar att förmedla kunskapen om EU på ett rättvist och sakligt sätt samtidigt som vi lyfter de utmaningar som finns med det europeiska samarbetet. Centerpartiet bör i EU-valet fortsatt vara svensk politik resonliga röst för svenska folkets och EU:s bästa. Jag vill sprida Centerpartiets sunda syn på framtidens EU och har en bred plattform att göra det på.

Kontakta Louise Grabo

Kontakta Louise

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.