Tomas Mörtsell

Personbild


Storuman, Västerbotten

Det här är jag:

Kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun sedan valet 2010. Har en bakgrund med egen företagande och styrelseuppdrag, både politiskt och i näringslivet. Har bl.a. varit ordförande för Norra Skogsägarna och regionråd i Region Västerbotten.

Mina mål med Europa:

Jag vill se ett Europa som håller ihop och utvecklas, där beslut fattas så nära medborgarna som möjligt.

EU bildades som ett fredsprojekt. Den tanken är viktig att hålla fast vid och utveckla. EU står inför stora framtida utmaningar, inte minst med tanke på Brexit, det gör det viktigt att forma EU-samarbetet utifrån nya, annorlunda förutsättningar.

Styrkor som skulle göra mig till en bra EU-parlamentariker:

I flera sammanhang har jag jobbat med frågor som rör EU-samarbetet. Det har skett genom mitt uppdrag som kommunalråd och regionråd, men också genom mina tidigare uppdrag kopplade till den svenska, nordiska och europeiska skogsägarrörelsen och via mina tidigare uppdrag i LRF.

Erfarenheterna från dessa uppdrag kommer jag att ha nytta av om jag får förtroendet att bli EU-parlamentariker.

Kontakta Tomas Mörtsell

Kontakta Tomas

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.