Våra kandidater

till EU-valet


sol-has-bg sol-light-text

Emma Blomdahl

Det här är jag:

Jag är liberal och feminist, med ett stort engagemang för mänskliga rättigheter.

 

Jag har äran att vara ordförande för Stockholms Centerkvinnor.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Ett Europa där kvinnor oavsett var de bor har rätt till abort.
 • Ett Europa som samarbetar starkare i frågor som rör människohandel och trafficking.
 • Ett Europa som använder genderbudgeting som ett verktyg för ökad fokus på jämställdhet i EU:s budgetprocesser.

Mina främsta styrkor:

Jag har ett stort engagemang och driv som ger mig energi att fortsätta även när det känns tungt.

Helena Vilhelmsson

Det här är jag:

En levnadsglad 53-åring som varit aktiv i Centerpartiet på lokal och regional nivå i många år, samt vice ordförande i Centerkvinnorna.

Sedan valet i höstas nybliven riksdagsledamot.

Stolt över Sverige som har en institutionell demokrati som tillåter oss att prata om hur landet ska styras i flera månader innan vi kommer till en lösning. Stolt över Centerpartiet som stod upp för en medmänsklighet och öppenhet, hela vägen.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Att jobba mot trafficking, vår tids slavhandel.
 • Att värna aborträtten.
 • Att stå upp för de gröna näringarna, så att vi kan förvalta o utveckla våra viktiga basnäringar, för tillväxten och klimatets skull.

Mina främsta styrkor:

Mitt engagemang, min envishet och oräddhet.

Erik Ciardi

Det här är jag:

Jag är 45 år, bor i Kalmar och jobbar med utvecklingsfrågor på Region Kalmar län. Har mina rötter i både Italien och Sverige. Vill att vi rör oss framåt mot ett grönt, liberalt samhälle.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Fortsatt fri rörlighet! För både människor och handelsvaror.
 • Jobba gemensamt med gränsöverskridande utmaningar, t.ex. för ett bättre klimat och mot organiserad brottslighet.
 • Håll emot populistiska och nationalistiska mörkerkrafter.

Mina främsta styrkor:

Jag är glokal. Har mycket internationell erfarenhet både privat och i jobbet, men är fortfarande engagerad i det verkligt lokala, både i kommun och på "bynivå".

Emanuel Örtengren

Det här är jag:

Jag är en 25-årig stockholmare, svensk och europé.

 

Jag har en kandidatexamen i statskunskap med EU-inriktning från Sciences Po i Frankrike, och förstår därför väl hur EU fungerar. Jag jobbar i dag också med EU-frågor på heltid för tankesmedjan Timbros EU-projekt Ett frihetligt Europa.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Att Europa ska vara en innovativ kunskapsekonomi med de vassaste forskarna och entreprenörerna.
 • Att alla studiemeriter, både från gymnasiet och högskolan, ska vara erkända i hela EU, så att studenter kan dra full nytta av den fria rörligheten och plugga var som helst i unionen.
 • Att EU utvecklar sina försvars- och säkerhetssamarbeten för att hålla Ryssland stången.

Mina främsta styrkor:

Mina främsta egenskaper är att jag suger åt mig ny kunskap som en svamp, behärskar flera europeiska språk (engelska, franska, spanska) och håller mig lugn även när det är motigt.

Madelaine Jakobsson

Det här är jag:

Positiv och engagerad person från Mullsjö, Nordmalings kommun, där jag bor med min man och våra tre barn. Jag vill vara med och bidra till att Nordmaling, Västerbotten, Sverige och Europa blir ännu bättre att leva och verka i både för oss men framför allt för våra barn. Jag är just nu kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling och det har jag varit sedan 2014.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Jag vill ha ett varmt, jämställt och medmänskligt Europa, extra viktigt nu och något vi ständigt måste kämpa för.
 • Jag vill arbeta för att sprida kunskapen om hur EU fungerar, öka insynen och möjligheten för alla att påverka.
 • Jag vill att den fria rörligheten stärks, inte begränsas. Även i framtiden ska det vara enkelt att passera länders gränser, vi behöver inga murar.

Mina främsta styrkor:

Jag är envis och ger aldrig upp, har jag föresatt mig något så genomför jag det. Jag har god kännedom om och stark förankring politiskt på lokal nivå och kunskap om den lokala nivån behövs även på EU-nivå.

Thomas Andersson

Det här är jag:

47 år och bor i Fåker i Östersunds kommun.

 

Jag är statsvetare och arbetar som egenföretagare inom trä och återbruk.


Jag är bland annat regionfullmäktiges ordförande i region Jämtland Härjedalen och Centerpartiets ledamot i Europarådets kongress.

Mina mål med Europa:

 • Främja fred, samarbete och mänskliga rättigheter
 • Bidra till ett långsiktigt hållbart klimatarbete
 • Stötta ett livskraftigt jordbruk med sunda och säkra livsmedel

Mina främsta styrkor:

Jag är nyfiken, engagerad och uthållig som politiker med ett brett kontaktnät över hela Europa.


Jag kan bidra med viktiga erfarenheter från lokal och regional nivå i norra Sverige och Europa.

Karin Östring Bergman

Det här är jag:

Grön liberal feminist i Göteborg med rötterna i den skånska myllan.

Jag brinner för kvinnors företagande och socialt företagande.

Ordförande för Centerkvinnorna i Göteborg men mitt systerskap känner inte några landgränser.

Mina mål med Europa:

 • Bättre fungerande inre marknad, inte minst på tjänsteområdet och regelförenklingar för småföretagen, som stärker vår gemensamma konkurrenskraft.
 • Säkerställ kvinnors fri- och rättigheter. Stå upp för aborträtten, jämställd representation och kampen emot människohandeln i Europa.
 • EU ska vara en förebild och visa att vägen framåt går via demokrati, marknadsekonomi och klimatansvar. Stå upp för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Mina främsta styrkor:

Samarbetsorienterad, detaljmedveten, framtidsorienterad

Björn Ter Bruggen

Det här är jag:

Påläst och kritisk EU-expert med lång erfarenhet av infrastrukturfrågor på EU-nivå. Jag vill utveckla EU utan att det går ut över dem som bor långt ifrån maktens centrum. Även Norrland skall synas i Bryssel! Frågor som är viktiga för glesbygden ska få ta plats.

Mina mål med Europa:

 • Utveckla och effektivisera EU.
 • Begränsa den överstatliga tendensen och Kommissionens makt som har tagit överhand på medlemsstaternas bekostnad.
 • Begränsa utvidgningen av unionen.

Mina främsta styrkor:

Efter 15 års erfarenhet i Bryssel och i olika EU-medlemsstater har jag skapat ett stort heterogent nätverk. Jag har också samlat kunskap om andra medlemsstaters inrikespolitik, vilket är enormt hjälpsamt.

Erik Evestam

Det här är jag:

Bor i Säffle, Värmland.  Jag jobbar med äganderättsfrågor på LRF och har vid sidan av det förtroendeuppdrag i kommunen och i regionen.

 

På fritiden ägnar jag mig åt löpning och snickeri.

Mina mål med Europa:

 • Ett Europa som värnar om anständighet, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.
 • Ett Europa som kan fokusera och inte lägger sig i frågor som hanteras bättre nationellt. Exempelvis naturvård och beskattning.
 • Ett Europa som tar täten i den gröna omställningen. Det ger jobb och tillväxt och bättre miljö.

Mina främsta styrkor:

Jag har förankringen i landsbygden och ser effekterna av när Sverige krånglar till det regelverk som importeras från EU. 

Magnus thulin

Det här är jag:

36 år och bor i Malmö. Utbildad ekonom med examen från London och har även bott i Ungern, Spanien och Turkiet. Jag driver två företag med inriktning på elektronik och e-handel av ekologiska produkter. Jag är uppvuxen i en småländsk företagarfamilj.

Mina mål med Europa:

 • Företagande driver samhället framåt. EU behöver fler handelsavtal med övriga världen för att underlätta för handel och minska regelkrångel. EU måste satsa mer på infrastruktur – det är ett måste för att det ska fungera att driva företag!
 • Människors känsla av otrygghet ökar inom Europa. Vi behöver ta krafttag mot den organiserade brottsligheten.
 • Sverige har bra regler för jordbruk och djurskydd, men inom EU är dessa inte lika bra vilket slår mot svenska bönders konkurrenskraft. Vi måste slå ner mot brott mot jordbruks- och djurskyddslagar.
 • Jag vill arbeta för ett EU där frihet, medmänsklighet och öppenhet har en stor roll. Under 2000-talet bodde jag i Ungern och kunde se ett land med framtidshopp. Nu går landet istället mot mer nationalism. Jag vill arbeta för att återinföra det EU som gav framtidshopp.

Mina främsta styrkor:

Pålitlig, ärlig, stresstålig och en smålänning med sunt förnuft.

Mattias Claesson

Det här är jag:

Stabil och erfaren från många år i regional politik.

 

Yrkeserfarenhet bland annat från grossistbranschen med leverantörer från flera Europeiska länder.

 

Miljö- och klimatfrågor tillsammans med ekonomi intresserar.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Öppenhet och fred i hela EU
 • Ett EU som ställt om till ett fossiloberoende samhälle
 • Säkra och sunda livsmedel

Mina främsta styrkor:

Positiv och reflekterande med stort intresse för samhällsutveckling.

 

Jobbar långsiktigt.

Svante Linusson

Det här är jag:

Jag arbetar som professor i matematik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har tre barn varav ett med Downs syndrom, vilket gett en viktig inblick i villkoren för funktionshindrade. Jag är engagerad som fritisdspolitker i trafiknämnden i Stockholm, men har också ägnat mig mycket åt valsystem och frågor om demokrati och rättvisa.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Att EU värnar liberala värderingar som t.ex. allas rätt till privatliv även på nätet. Driver särskilt frågan om att kontanter måste få finnas kvar.
 • Att EU fortsätter satsa på forskning. Det är särskilt viktigt att EU ligger i framkant vad gäller artificiell intelligens och autonoma system. Både för att det är viktigt för våra företag, men också för att om vi lämnar till Kina att utveckla AI så kan vi glömma att det tas hänsyn till etiska aspekter såsom individens rättigheter.
 • Att EU höjer ambitionerna inom klimatområdet genom att underlätta energisatsningar som inte bidrar till växthuseffekten.

Mina främsta styrkor:

Jag har lätt för att ta människor från olika kulturer. Jag är bra på att förstå komplexa samband och att hitta lösningar som leder framåt vid förhandlingar.

Pietro Marchesi

Det här är jag:

Jag har ett starkt engagemang för att rädda jordens miljö och klimat. Född i Stockholm, boende i Täby, en far från Sotto il Monte i Italien och en mor från Västerås - jag känner mig lika mycket som stockholmare, svensk, europé och världsmedborgare.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Att Europa blir ledande inom klimatarbetet, genom samarbete och klimatsmart tillväxt med gröna jobb och innovationer.
 • Att mänskliga rättigheter som demokrati, jämlikhet, rättssäkerhet och pressfrihet garanteras i alla medlemsländer.
 • Att samma kvalitetskrav ska gälla för all matproduktion, miljön och hälsa för människor och djur ska alltid prioriteras, i hela EU.

Mina främsta styrkor:

Öppen, orädd, lyssnade och inriktad på samverkan. Har ett stort nätverk såväl inom som utom politiken. Arbetar målmedvetet och långsiktigt för att nå konkreta resultat, söker stöd i vetenskapliga fakta och går gärna i första ledet för det jag tror på.

Christian Ohlsson

Det här är jag:

Jag är en grön, liberal humanist som till vardags jobbar som lärare i historia och samhällskunskap på en gymnasieskola i Lund. Jag vill som politiker göra individens val så enkla som möjligt i vardagen. Min uppgift är att underlätta för dig, inte bestämma över dig.

Mina mål med Europa:

 • Europatanken ska stärkas: missnöjet och högerpopulismen ska bekämpas genom att ingjuta hopp om EU i medborgaren. Demokrati är grundpelaren för Europatanken. Aborträtten och HBTQ-personer ifrågasätts 2019, så kan vi inte ha det!
 • Mat transporteras på ett ohållbart sätt i Europa. Svenska varor paketeras utomlands och fraktas på långtradare av underbetalda lastbilschaufförer. Detta görs bättre på järnväg.
 • Det är genom EU vi kan lösa klimatfrågan, bland annat genom att växla till grön energi och göra oss mindre beroende av fossila bränslen från Ryssland. Jag vill också underlätta tågresandet i Europa. Ta tåget ut i Möjligheternas Europa.

Mina främsta styrkor:

Jag har hjärta i det jag gör. Jag drivs av en vilja att göra något gott för det samhälle vi tillsammans har skapat. Ingen kan göra allt, alla kan göra något.

Jonny Lundin

Det här är jag:

Oppositionsråd Region Västernorrland.


48 år, bosatt med min familj på landsbygden i Härnösand.


Företagare. Sitter i EU:s Regionkommitté.


Mina mål med Europa:

 • Ett klimatsmartare EU
 • Tillväxt i hela Europa
 • Fred och frihet på kontinenten

Mina främsta styrkor:

Diplomatisk och konstruktiv.

Afram Yakoub

Det här är jag:

En nyfiken och samhällsintresserad person.


Från Stockholmsförorten Norsborg. 

Mina mål med Europa:

 • Snabbare omställning till eldrift inom transportsektorn. 
 • Större satsning på forskning kopplad till lösningar för klimat- och miljö. 
 • Gemensam migrationspolitik byggd på solidaritet mellan länderna och långsiktighet. 

Mina främsta styrkor:

En positiv person. Tror på det goda i samhället och på att det alltid finns en väg framåt.

Unn Harsem

Det här är jag:

Mamma, maskiningenjör och engagerad centerpartist. Jag är imponerad av europasamarbetet. Ingen annanstans i världen finns ett demokratiskt parlament som förenar så många länder. Självklart villl jag kavla upp ärmarna för att göra Europa ännu bättre, om jag får chansen.

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Ökad social hållbarhet: Stoppa trafficking, diskriminering och fattigdom.
 • Ökad ekologisk hållbarhet: Öka djurskyddet i Europa, minska fossilberoendet, säkra hållbar livsmedelsproduktion
 • Öka kunskapen och delaktigheten om EU 

Mina främsta styrkor:

Gladlynt, påhittig och envis.

Anthon Gyllensten

Det här är jag:

Jag studerar juridik inriktat mot offentlig rätt, när jag inte gör det arbetar jag med säkerhet.

 

För mig ska EU vara fritt och demokratiskt; min kamp mot högerpopulism behövs i Europa!

Mina mål med Europa:

 • Stärka mänskliga rättigheter i hela Europa
 • Utveckla försvarsförmågan tillsammans i Europa
 • Europaparlamentet ska utvecklas, inte avvecklas.

Mina främsta styrkor:

Jag ser möjligheter, när andra ser hinder!

Daniel Svensson

Det här är jag:

33-årig göteborgare som brinner för att EU-skall skall vara så smalt men skarpt som möjligt ur fokus på de fyra fria rörligheterna för varor, tjänster, kapital och människor.


Med intressen för musik (60-tal, prog-rock, jazz, crooners), film med originalitet, att läsa och resa samt sport (IFK Göteborg/Manchester United/Frölunda Indians/Detroit Red Wings/Redbergslids IK).

Några av de viktigaste frågorna i EU:

 • Ett Europa där skärpande frihandel river murar också gentemot omvärlden.
 • Ett Europa där yttrande-, tryck- och associationsfrihet inte minst öppnas genom ett fritt Internet.
 • Ett Europa där utbytet mellan unika kulturer, idéer och nationaliteter står i fokus i stället för urvattnande strömlinjeformning.

Mina främsta styrkor:

Som journalist från sydsvenska dagstidningar är jag en nagelfarande granskare. Som kommunikatör från UD via SKF till lokala föreningar ligger mitt fokus på övertygande fakta och lyssnande. Som student av internationella relationer, amerikansk politik och medierelationer i Washington D.C. gav ett halvårs arbete vid ett senatskontor god inblick i det federala maktutövandet.

Martina Johansson

Det här är jag:

En positiv ideolog som brinner för alla människors lika värde.


Nybliven riksdagsledmot från Sörmland.

Mina mål med Europa:

 • Ett öppet Europa där alla människor är välkomna
 • Ett Europa som samarbetar för att barn ska få bra förutsättningar
 • Ett Europa som fortsätter samarbeta nära med den inre marknaden för att motarbeta framtida konflikter.

Mina främsta styrkor:

Jag arbetar mot mål och är ganska strukturerad vilket gör att jag på kort och lång sikt är med och förändrar samhället framåt i positiv andra.

Magnus Hellmark

Det här är jag:

En IT-nörd, inbiten Centerpartist och bonderomantiker. Engagerad och pragmatisk entreprenör som har sina rötter både på landsbygden och i staden.

 

I hjärta och hjärna socialliberal som brinner för hållbarhets- näringslivs- landsbygds- och jordbruksfrågor.

 

Mina mål med Europa:

 • En sammanhållen Europeisk gemenskap med en demokratisk ledstjärna och beslut som är nära medborgarna
 • Ett utökat Europeiskt försvarssamarbete inom både forskning och utveckling men också en gemensam ledningsinfrastruktur
 • En levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor.

Mina främsta styrkor:

En lyhörd personlighet som pragmatiskt tar sig an frågor och kommer med lösningar genom politiskt hantverk. Är beredd att ta ansvar och jobba hårt när förtroende ges.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.