Ett grönare och friare Europa

Centerpartiet vill se ett handlingskraftigt EU med fokus på klimat och mijlö, jämställdhet och medmänsklighet.

Vi är en stark liberal röst som inte viker sig.

sol-has-bg sol-light-text

För ett Grönare, friare och mer medmänskligt Europa

EU-samarbetet och det svenska medlemskapet är värda att försvara. EU ska visa världen att vägen framåt är demokrati, jämlikhet och klimatsmart tillväxt. Då krävs tydliga liberala röster i Europa.

Centerpartiet kan och vill axla det ansvaret. Vi vill föra EU framåt.

10 viktiga frågor Centerpartiet driver i EU

  • För att medmänsklighet för Europa framåt.
  • För att medlemsländer måste garantera människors fri- och rättigheter.
  • För höjda klimatambitioner och kraftigt sänkta utsläpp.
  • För renare hav och mer förnybar energi.
  • För att alla ska få en vardag utan gifter.
  • För ett aktivt fokus på jämställdhet i hela Europa.
  • För en friare handel och globala handelsavtal.
  • För en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukspolitik.
  • För sund mat och bättre djurskydd.
  • För att gränsöverskridande brott kräver gränsöverskridande lösningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.