Ett EU som går framåt

Samarbetet i Europa gör oss starkare. Vi vill se ett EU som går framåt och tar ledarskap för de stora gränsöverskridande utmaningarna.

EU ska lägga fokus på att:

  • Stärka miljö- och klimatarbetet
  • Hjälpa människor på flykt
  • Främja handel

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill gå i täten för ett öppnare och mer frihetligt EU.

Sverige ska vara en pådrivande kraft som formar EU:s framtid. Vi ska finnas där besluten fattas. Vi ska fortsatt arbeta för att EU fokuserar på rätt saker och att rätt beslut fattas på rätt nivå.

Fokus på rätt saker

Det är viktigt att EU fokuserar på rätt saker och inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om.

  • Centerpartiet tar tydligt avstånd från ytterligare lagstiftning inom ramen för EU:s sociala pelare, där områden som arbetsmarknad och välfärd skulle ingå.
  • Vi är fortsatt emot att Sverige ska införa euron.

Transparens och insyn

  • Öppenheten inom EU måste öka. Insynen i ministerrådets omröstningar och arbetsgrupper måste bli större.
  • En offentlighetsprincip för hela unionens arbete behövs.

Ett EU i olika hastigheter

Centerpartiet vill att det ska vara möjligt för EU att utvecklas djupare på vissa områden utan att alla länder behöver vara med.

En union där samarbetet kan fördjupas i olika takt, utan att kompromissa med grundläggande funktioner eller värden, är ett sätt att säkerställa att EU inte blir handlingsförlamat.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.