Vår medmänsklighet

behövs i Europa

Centerpartiet kämpar för alla människor fri- och rättigheter. Det är hög tid att stå upp mot de odemokratiska krafter som är på frammarsch i Europa. Vi måste också hjälpa dem som drabbas av krig och förtryck.

Vi vill:

  • Driva en medmänsklig asylpolitik, där alla medlemsländer tar ett gemensamt ansvar för att hjälpa människor på flykt.
  • Fortsätta kampen för jämställdhet i hela Europa.
  • Öka kraven på medlemsländer att garantera mänskliga fri- och rättigheter.

sol-has-bg sol-light-text

EU står inför ett viktigt vägval. Auktoritära krafter vinner mark.

Demokratin, liberalismen, medmänskligheten och jämställdheten hotas. Utifrån och inifrån.

Vi måste ta kampen mot odemokratiska regimer och hjälpa människor som drabbas av krig, förtryck och fattigdom. Vi måste tillsammans stå upp för medmänskligheten.

Medmänsklig migrations- och asylpolitik

Den fria rörligheten inom EU är en av de största framgångarna för samarbetet.

Men för att den inre rörligheten ska fungera behövs en stark yttre gräns och en gemensam asylpolitik. En asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet men också ser till att det är ordning och reda.

  • Vi vill se en prioritering av kvotflyktingar, både för att minimera de farliga resor som många migranter gör och samtidigt för att göra det lättare när asylskäl ska bedömas.
  • Vi måste införa samma mekanismer för migrationspolitiken i alla EU:s medlemsländer, för att få till en fungerande omfördelning av asylsökande.
  • De länder som inte tar emot migranter med skyddsskäl måste få ordentliga sanktioner.

Jämställdhet i fokus

För oss är det självklart att demokrati och jämställdhet går hand i hand. Vi vill aktivt föra arbetet för jämställdhet framåt. Exempelvis jobbar Centerpartiet för en ökning av andelen kvinnor i EU:s organ.

Högerpopulistiska rörelser går systematiskt till attack mot kvinnors rättigheter, bland annat genom inskränkningar av aborträtten. Det måste vi stå emot.

Ökade krav på medlemsländer att garantera fri- och rättigheter

EU:s regelverk kring mänskliga rättigheter måste följas, utan undantag. Det behöver bli enklare att kontrollera hur de reglerna efterföljs i praktiken.

De auktoritära rörelser i EU:s medlemsländer som vill försvaga rättsstaten, politisera domstolar och göra rättsstaten till ett verktyg för sin egen agenda, måste möta kraftfulla sanktioner.

C vill ha EU-lag om fri rörlighet för HBTQ-personer

EU behöver en gemensam anti-traffickingstyrka

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.