Sund mat

STÄRKT djurskydd

hållbart jordbruk

Vi vill att EU:s jordbrukspolitik ska stärka konkurrenskraften i lantbruket och bidra till en hållbar produktion med större fokus på miljöåtgärder.

Det är så jordbrukare kan modernisera sin verksamhet, skapa jobb och producera mer sund och säker mat.

sol-has-bg sol-light-text

Hållbar jordbrukspolitik med stärkt djurskydd

En för stor andel mat som konsumeras i EU är resultatet av en produktion där djuren inte har det tillräckligt bra, där antibiotikaanvändningen och utsläppen är för höga.

Svenska bönder verkar under hårdare krav än sina konkurrenter i andra EU-länder. Högre kvalitetskrav på jordbruk inom hela EU skulle medföra minskad risk för antibiotikaresistens och samtidigt göra konkurrensen inom EU mer rättvis.

  • Märkningar av ursprung, ingredienser och produktionsmetod är viktiga verktyg i kampen för mer hälsosam och närodlad mat. Stödreglerna till jordbruket behöver göras enklare för att gynna en hållbar livsmedelsproduktion.
  • Dagens regler, där Jordbruksverket har stora svårigheter att räkna ut miljöstöden till gårdarna, måste skrivas om så att de är mindre krångliga.
  • Centerpartiet arbetar för höga minimikrav på djurvälfärd och klimatpåverkan samt en fri och rättvis handel.
  • Användningen av antibiotika måste minska.

C vill se globalt avtal för antibiotikaresistens

Stoppa den skenande utvecklingen med antibiotikaresistens

Lagbrott mot djur i EU måste straffas

 

Grön omställning i de gröna näringarna

Vi vill att den svenska skogen ska bidra till att göra EU:s ekonomi mer biobaserad.

För att vi ska klara av klimatomställningen är det avgörande med material och energi från de gröna näringarna, samt sund och säker mat.

  • En större andel av EU:s budget bör användas för den gröna omställningen i jordbruket. Svenska bönder gör redan stora insatser i miljöarbetet, men resten av EU måste öka takten.
  • Fossila bränslen behöver bytas till förnybara motsvarigheter i arbetsmaskiner.
  • Skogen och jorden ska brukas, inte förbrukas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.