Centerpartiet lokalt

Sund mat

STÄRKT djurskydd

hållbart jordbruk

Vi vill att EU:s jordbrukspolitik ska stärka konkurrenskraften i lantbruket och bidra till en hållbar produktion med större fokus på miljöåtgärder.

Det är så jordbrukare kan modernisera sin verksamhet, skapa jobb och producera mer sund och säker mat.

Hållbar jordbrukspolitik med stärkt djurskydd

En för stor andel mat som konsumeras i EU är resultatet av en produktion där djuren inte har det tillräckligt bra, där antibiotikaanvändningen och utsläppen är för höga.

Svenska bönder verkar under hårdare krav än sina konkurrenter i andra EU-länder. Högre kvalitetskrav på jordbruk inom hela EU skulle medföra minskad risk för antibiotikaresistens och samtidigt göra konkurrensen inom EU mer rättvis.

  • Märkningar av ursprung, ingredienser och produktionsmetod är viktiga verktyg i kampen för mer hälsosam och närodlad mat. Stödreglerna till jordbruket behöver göras enklare för att gynna en hållbar livsmedelsproduktion.
  • Dagens regler, där Jordbruksverket har stora svårigheter att räkna ut miljöstöden till gårdarna, måste skrivas om så att de är mindre krångliga.
  • Centerpartiet arbetar för höga minimikrav på djurvälfärd och klimatpåverkan samt en fri och rättvis handel.
  • Användningen av antibiotika måste minska.

C vill se globalt avtal för antibiotikaresistens

Stoppa den skenande utvecklingen med antibiotikaresistens

Lagbrott mot djur i EU måste straffas

 

Grön omställning i de gröna näringarna

Vi vill att den svenska skogen ska bidra till att göra EU:s ekonomi mer biobaserad.

För att vi ska klara av klimatomställningen är det avgörande med material och energi från de gröna näringarna, samt sund och säker mat.

  • En större andel av EU:s budget bör användas för den gröna omställningen i jordbruket. Svenska bönder gör redan stora insatser i miljöarbetet, men resten av EU måste öka takten.
  • Fossila bränslen behöver bytas till förnybara motsvarigheter i arbetsmaskiner.
  • Skogen och jorden ska brukas, inte förbrukas.