Centerpartiets politik för utlandssvenskar

-Så här vill vi göra det lättare för dig som är utlandssvensk!

Mindre byråkrati och färre krångliga regler – även för dig som är utlandssvensk.

Du som är utlandssvensk har säkert upptäckt att det finns massor med krångliga regler som gör vardagen lite jobbigare.

Det kan röra sig om att man inte får teckna mobilabonnemang, för att man under tiden utomlands har förlorat sin kreditvärdighet. Eller att man vill behålla sin bostad för att ha något att återvända till, men tvingas sälja den för att bostadsrättsföreningen säger nej till att hyra ut. Man har kanske flyttat utomlands på äldre dagar, och nu oroar sig för om man kommer att kunna begravas i Sverige.

Vi vill att det ska vara lätt att flytta tillbaka till Sverige för den som en gång flyttat härifrån. Och att de som valt att bo utomlands, ska få hjälp med både praktiska hinder och information när de behöver det.

Här har vi sammanställt frågor som vi tycker är viktiga att lösa. Inte bara för de som är utlandssvenskar idag, utan även för de som kanske någon gång framöver bestämmer sig för att bo utomlands. Oavsett om det handlar om något år eller om resten av livet.

Gör det enklare att hyra ut bostaden i Sverige


Många utlandssvenskar vill kunna hyra ut sin bostad i Sverige i andra hand. Man vill ha en trygg hamn att komma tillbaka till. Andra vill köpa en bostad för framtida bruk och kunna hyra ut den när de själva inte använder den. Många bostadsrättsföreningar sätter stopp för detta. Det skapar otrygghet och gör det svårare att återvända. Så ska det inte vara.

Det borde vara självklart att man lätt ska kunna flytta hem igen efter att ha bott utomlands. Men många som bor utomlands i mer än två år, blir tvungna att sälja sin bostadsrätt för att de inte får lov att hyra ut längre än så. Man får välja mellan att behålla bostadsrätten utan att hyra ut, vilket innebär stora kostnader och förvärrar bostadsbristen i Sverige, eller att sälja. Då fastighetspriserna går upp, blir risken stor att man hamnar utanför bostadsmarknaden och att det blir svårt att flytta tillbaka till Sverige igen. Vi vill att det ska bli enklare att hyra ut.

Gör det lättare för att få bostadslån

Som utlandssvensk kan det vara svårt att få lån i Sverige. Till och med om man bor inom EU ställer vissa banker krav på svensk inkomst. Att bo och tjäna sina pengar i ett annat land gör det ofta omöjligt att köpa en bostad i Sverige. Många banker ställer dessutom krav på svenskt personnummer. Det kan försvåra om två personer ska köpa något ihop och den ena köparen inte har det. Att skapa trygghet för sig själv genom att köpa något för framtida bruk eller att helt enkelt ta steget att flytta hem igen kan i praktiken bli omöjligt.

Vi vill att det ska vara lätt flytta tillbaka till Sverige om man vill det. Därför vill vi att det ska bli lättare att köpa en bostad och särskilt så inom EU. Vi vill arbeta för tydligare gemensamma regler som gör det lättare att köpa hus eller lägenhet i Sverige när man bor utomlands. Samtidigt är det viktigt att politiken inte går in och reglerar frågor som bör hanteras mellan företag och kund.

Gör det lättare att fastställa föräldraskap

Om ett svenskt par får barn utomlands utan att vara gifta, kan det vara krångligt att bekräfta faderskapet. Det kan till och med hända att man måste inställa sig hos Skatteverket för en intervju. Informationen kring hur faderskap kan fastställas för utlandssvenskar är undermålig och gör att det kan ta lång tid innan det är klart. Vi vill att båda barnets vårdnadshavare ska kunna fastställas redan under graviditeten och att det görs lättare än idag. Det gäller både i samboförhållanden och om man råkar bo utomlands när barnet föds. Vi vill göra detta möjligt med hjälp av säker identifiering och på elektronisk väg, till exempel genom Bank-ID.

Missgynna inte IB-utbildning

Många barn till utlandssvenskar går den högpresterande IB-utbildningen i Sverige eller utomlands. Från och med 2017 krävs ett högre IB-betyg för att uppnå meritvärdet 20.0 som elever i den svenska gymnasieskolan kan uppnå. Det gör att IB-eleverna missgynnas när de ansöker till svenska universitet och högskolor.

Vi vill att Sverige ska vara ett land som konkurrerar med kunskap. Alla barn och ungdomar ska få den bästa möjliga utbildningen. Det förutsätter likvärdighet i bedömningen av resultat. Vi accepterar inte att vissa gynnas eller missgynnas betygsmässigt.

Gör anhöriginvandring enklare och smidigare

Det händer ofta att svenskar träffar kärleken utomlands. Men många som vill flytta till Sverige med sin partner får vänta orimligt länge. Väntetider på över ett år innan de får besked om sin ansökan är inte ovanligt – under den tiden får de inte befinna sig i Sverige. Situationen för många är oacceptabel. Förutom en frustrerande väntan utan kan det också, om paret är ogift och väntar barn, innebära att det blir svårt att få faderskapet bekräftat.

Det måste bli enklare för personer som sökt uppehållstillstånd som anhöriga att besöka Sverige på andra grunder, till exempel turistvisum. Vi vill kraftigt korta handläggningstiderna för anhöriginvandring. Vi vill också se över möjligheten att ge uppehållstillstånd till personer som ansökt om anhöriginvandring medan den långa processen pågår.

Gör det lättare att få tillbaka kreditvärdighet

Svenskar som har bott utomlands länge och väljer att flytta tillbaka, har ofta problem med att teckna abonnemang, att handla mot faktura eller att teckna kreditkort. Det måste bli lättare att skaffa såna självklarheter som mobiltelefonabonnemang och internetuppkoppling när man har varit utomlands ett tag.

Vi vill se över hur man lättare ska kunna få tillbaka sin kreditvärdighet efter återflytt. När det gäller de som betalar SINK-skatt, bör dessa finnas med i Statens personadressregister med samma kreditvärdighet som om de vore bosatta i Sverige.

Gör det möjligt att få förhandsbesked för begravningsplatser

Många äldre utlandssvenskar är oroliga för att inte kunna begravas i Sverige. Det kan bland annat bli problem när det gäller kostnaden, eftersom man som boende utomlands inte betalar begravningsavgift. Det kan också bli problem eftersom församlingen där man vill bli begravd måste godkänna önskan att begravas där. Många svenskar utomlands känner en oro för det här och vill ha klara besked. Det vill vi att man ska kunna få.

I den globala värld vi lever i ska det vara möjligt att bo utomlands, men ändå känna sig trygg för att kunna begravas i Sverige om man vill det. Vi vill möjliggöra förhandsbesked från församlingarna. Vi vill också utreda hur frågan om begravningsavgift kan lösas så att kostnaden inte blir orimligt hög.

Gör det möjligt att ansöka om pass elektroniskt För många som bor utomlands är det långt till närmsta ambassad. Det blir ofta mycket dyrt att skaffa nytt svenskt pass utomlands. Att ansöka om passet vid besök till Sverige kan vara svårt, om besöket är kort och passet inte hinner bli klart innan det är dags att åka hem.

Vi vill införa möjligheten att ansöka om pass elektroniskt. Så är det i bland annat Finland. Förutsättningen är förstås att det går att upprätthålla samma säkerhet som idag. Vi vill också att kostnaden för pass utomlands ses över.

Ta större hänsyn till utlandssvenskar vid beslut om ambassader och konsulat

Många utlandssvenskar upplever idag att närheten till svenska ambassader och konsulat inte stämmer överens med hur många svenskar som befinner sig i regionen. Att bo långt från en svensk beskickning kan bland annat påverka möjligheten att förnya sitt svenska körkort och pass. Dessutom är hjälpen är långt borta när man behöver den.

Redan idag ska Utrikesdepartementet ta hänsyn till hur många svenskar som bor i ett område när beslut om att öppna och stänga ambassader och konsulat tas. Vi tycker att ännu större hänsyn ska tas. Vi vill också se om det i större grad går att samverka med andra länders ambassader, när det gäller möjligheten att till exempel ansöka om pass eller att rösta.

Gör det lättare att få ta del av viktig information

Det är frustrerande att inte veta. Oavsett om det gäller att rösta, ansöka om pass, flytta hem till Sverige eller om du just har blivit pappa och vill ordna ett faderskapserkännande. Informationen är ofta bristfällig på myndigheters och kommuners hemsidor om servicen till utlandssvenskar som flyttar tillbaka till Sverige. Det är alldeles för svårt att få information om vad som gäller för till exempel sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar.

Vi vill ställa krav på myndigheter att information för utlandssvenskar blir tydligare. Till exempel genom en separat flik på respektive myndighets hemsida, alternativt att en myndighet samlar all nödvändig information under ett paraply.

Svenska pensionärer utomlands ska inte förföljas av nya skatter

Många äldre flyttar utomlands för att bo delar av året i ett varmare klimat och för att kunna leva bättre på sin pension. Vissa länder har särskilda skattesatser för pensionärer. Bland annat har Portugal sedan 2009 skatteförmåner för utländska pensionärer och tar inte längre ut skatt på de privata tjänstepensionerna. Socialdemokraterna har uttryckt en vilja att beskatta dessa pensionärer i Sverige istället. Många svenska pensionärer utomlands riskerar nu att påverkas av denna politiska klåfingrighet.

Vi tycker inte att Sverige ska förfölja svenska medborgare som väljer att flytta från Sverige. Det bidrar till en osäkerhet för svenska medborgare som väljer att bosätta sig utomlands. Skatteavtalen som Sverige har med andra länder finns till för att förhindra att människor dubbelbeskattas. De bör inte höjas till följd av att andra länder inför en mer förmånlig beskattning. Är man inte bosatt i Sverige ligger dock ansvaret på individen att känna till exempelvis villkor för sjukvård i Sverige.

Låt utlandsfödda svenska medborgare behålla medborgarskapet

Om man är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands, kan man i vissa fall förlora sitt svenska medborgarskap. Från det man fyller 18 år och senast då man fyller 22 år, måste man begära att få behålla sitt svenska medborgarskap för att inte förlora det. Det är inte alla som vet om det, vilket ibland leder till olyckliga konsekvenser för enskilda som har missat den regeln.

Vi vill inte att det byggs gränser svenska medborgare emellan. Dubbelt medborgarskap är en möjlighet för Sverige och för den enskilde. Ingen ska automatiskt bli av med sitt medborgarskap. Vi vill att den som vill avsäga sig sitt medborgarskap måste göra det frivilligt och genom en aktiv handling.

Sänk SINK-skatten

2014 sänkte Centerpartiet tillsammans med övriga Alliansen den så kallade särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK). Från 25 procent till 20 procent. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har höjt den tillbaka till 25 procent. Majoriteten av de som betalar SINK-skatt är pensionärer. Samtidigt som regeringen sänker skatten för pensionärer i Sverige, höjer de skatten för pensionärer som flyttar utomlands. Personer som inte tar del av exempelvis den svenska sjukvården.

Vi vill att SINK ska sänkas så att skattesituationen blir jämförbar med de grupper som är bosatta i Sverige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.