Valet 2018

Här publiceras löpande information inför valet 2018

Fastställda riksdagsvalsedlar 30 november 2017

Partistyrelsen rekommendrar distrikten att fastställa sina valsedlar till riksdagsvalet senast den 30 november 2017. Läs mer om rekommendationen här.

Rekommendationer om rikslista till riksdagsvalet

Förtroenderådet beslöt i september att Centerpartiet ska ha en rikslista i valet 2018, bl.a. för att underlätta för utlandssvenskarna att kunna rösta. Nu har Partistyrelsen antagit rekommendationer kring hur rikslistan ska användas. Läs mer här.

Centerpartiets kandidatförsäkran

Partistyrelsen har antagit en kandidatförsäkran som organisationen kan använda inför de allmänna valen 2018.

Kandidatförsäkran är ingen juridisk förbindelse utan ska ses som ett ”handslag” och en överenskommelse mellan kandidaten och den nivå som givit förtroendeuppdraget. Den kandidatförsäkran som Partistyrelsen fastställt kan användas i sin helhet eller fungera som en utgångspunkt för kretsar och distrikt när de skriver fram sina egna.

Kandiatförsäkran finns som pdf och som word-fil för den som vill modifiera den.

Observara att detta är Centerpartiets egen kandidatförsäkran, dvs. "handslaget" mellan kandidaten och organisationen. Det finns även en formell kandidatförsäkran som valmyndigheten kräver (kandidatens godkännande om kandidatur). Om den kan du läsa mer här.

Regler för nomineringsprocess

Regelverket för nomineringsprocessen finns i stadgar och arbetsordning. De dokumenten finns här i sin helhet. Partistämman i Malmö 2017 tog beslut om nya stadgar och ny arbetsordning, men påbörjade nomineringsprocesser bör slutföras enligt de "gamla" stadgarna.

Normalregler för nomineringsprocess i kretsen finns här i word-format för kretsar som vill modifiera texten.

Normalregler för nomineringsprocess i distriktet finns här i word-format för distrikt som vill modifera texten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.