Valmanifest 2018– Framåt för ett tryggare, friare och starkare Sverige

En röst på Centerpartiet är en röst mot populism, extremism och främlingsfientlighet. Det är en röst för ökad frihet och jämställdhet. En röst för minskad otrygghet, för medmänsklighet och öppenhet. En röst för allas lika värde

Läs valmanifestet här

 

sol-has-bg sol-light-text

Ett nytt ledarskap för Sverige framåt

Sverige är fantastiskt. Vi är ett land präglat av öppenhet, strävsamhet och företagsamhet. Vi är ett av
världens rikaste och mest jämställda länder. Vi är ett land som visar världen att det går att kombinera
ekonomisk tillväxt med minskade klimatutsläpp.

Sverige är ett land som borde präglas av optimism och framtidstro. I stället känner många oro. Vi
lever i en tid av växande klyftor. Mellan de som har jobb och de som inte har det. Mellan samhällen
som har växtvärk och samhällen som bara har värk. Mellan de som känner trygghet och de som
känner oro att de inte får den vård de behöver eller inte vågar gå ut på kvällen. Vi lever i en värld där
alltför många inte tar klimathotet på allvar och där säkerhetsläget har försämrats. Så behöver det inte vara. Ur oro vill vi låta handlingskraft växa fram. Ur handlingskraft resultat. Och
ur resultat en återvunnen framtidstro. Tillsammans kan vi se till att morgondagen inte bara är lika bra
som idag eller igår. Utan bättre.

Sverige står inför ett avgörande vägval. Ska vi fastna i problemen, eller ska vi också lösa dem? När
andra partier stänger människor ute från arbetsmarknaden, då öppnar vi dörren till jobb. När andra
partier spär på otrygghet och misstänksamhet, då skapar vi trygghet och sprider omtänksamhet. När
andra partier blundar för klimathotet, då ser vi allvaret men också potential för fler gröna jobb.
När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka – då vill Centerpartiet gå framåt.

Valmanifestet fokuserar på tre områden som är särskilt viktiga:

Framåt för ett Sverige som håller ihop

 • Ett första jobb – nyckel till integration
 • Alla ska få arbeta utifrån sin egen förmåga
 • Ge hela Sverige möjlighet att utvecklas
 • Sverige ska stå starkt i den globala konkurrensen

Framåt för ökad trygghet

 • Korta vårdköerna och låt vården komma närmare
 • Öka tryggheten och minska brottsligheten
 • En migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism
 • Sverige ska alltid försvaras

Framåt för en grön framtid

 • Sverige behöver ställa om till gröna transporter
 • Ersätt gammal fossil energi med ny, grön teknik
 • Vardagen ska vara fri från gifter och haven rena

Läs hela valmanifestet här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.