För jämställdhetens bästa

Män och kvinnor måste ha lika villkor. Därför ska kvinnors löner öka och fler glastak krossas.

  • Trygghet från våld för alla kvinnor och barn
  • Skapa en jämställd vård i hela landet – med en förlossningsvård i världsklass
  • Satsa på jämställda löner och öka företagandet bland kvinnor

sol-has-bg sol-light-text

Vi kommer alltid vara en kraft för jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men vi kan aldrig vara nöjda förrän kvinnor och män behandlas lika.

Det finns fortfarande skillnader gällande de ekonomiska förutsättningarna, såväl löner som pensioner. Och vi mer måste göras för att tryggheten för kvinnor ska öka, i hela landet.

Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem. Vi behöver än en gång slå fast att kvinnor har oinskränkt rätt till sina egna kroppar.

Läs mer om vår jämställdhetspolitik

För jämställdhetens bästa

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.