För klimatets bästa

Klimatomställningen behöver gå snabbare. Sverige kan och ska gå före. Vi måste minska utsläppen och satsa kraftfullt på nya gröna jobb.

  • Minska utsläppen rejält
  • Satsa på närproducerad mat för klimatets skull
  • Snabba på utbyggnaden av förnybar energi

sol-has-bg sol-light-text

Sverige måste ta på sig ledartröjan i klimatarbetet

Vi måste på allvar ta tag i klimatfrågan – det är en av vår tids ödesfrågor. Därför måste fler människor har råd att ställa om, och vi måste på allvar få med industrin och de stora företagen i klimatarbetet. Ställa om transportsektorn och stärka energisektorn. Med mer förnybara bränslen, så att vi kan minska vårt beroende av olja och gas.

Centerpartiet kommer alltid att kämpa för miljön och klimatet.

För vi vet att vi tillsammans kan bättre.

Läs mer om vår klimatpolitik

För klimatets bästa

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.