För landsbygdens bästa

Landsbygden bygger Sverige. Hela landet. Här finns förutsättningarna
för nya jobb, vår produktion av mat och förnybara bränslen.

  • Gör det lättare att starta och driva företag vilket skapar jobb i hela Sverige, inte bara i storstäderna
  • Se till att det finns bra vägar, järnvägar och bredband i hela landet
  • Gör det enklare att bygga och bo på landsbygden

sol-has-bg sol-light-text

Hela Sverige ska må bra

En levande landsbygd är viktigt för hela Sverige. För miljön och klimatet. För våra lantbruk som ger oss svensk matproduktion av hög kvalitet med fokus på hållbarhet och sund djurhållning.

Vi vet hur viktig skolan är för hela byn, för barnens lärande och utveckling. Vad småföretagen betyder för möjligheten till jobb och pengar till välfärden.

Det måste också finnas bra vägar och snabbt bredband i hela landet. Och vi vet att en nära sjukvård påverkar tryggheten och tilltron i samhället.

Läs mer om vår landsbygdspolitik

För landsbygdens bästa

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.