För Sveriges studenters bästa

Sverige behöver fler som utbildar sig, fler fria högskolor och fler utbildningar som är relevanta för arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill:

 • Öka chanserna för studenter att få ett arbete
 • Göra högre utbildning tillgänglig för fler, i hela landet
 • Komma tillrätta med bostadsbristen i våra studentstäder

sol-has-bg sol-light-text

Politik för utbildning som ger kunskaper, trygghet och jobb

Genom att skapa tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar vi människors möjligheter till jobb och trygghet – samtidigt som det gynnar näringslivet och välfärden.

Vi vill att fler studenter ska få chansen att arbeta, göra högre utbildning tillgänglig för fler, och tackla bostadsbristen i studentstäderna.

Utbildning som leder till jobb

 • Slopa inkomstprövningen för lånedelen av studiemedlet, det så kallade fribeloppet, som återinfördes av regeringen sommaren 2022. Det ska löna sig att arbeta – även för studenter. Att kombinera studier med arbete ger meriter, ett kontaktnät, en insyn i arbetslivet och möjligheter att koppla samman teori och praktik.
 • Låt arbetsmarknadens behov i större utsträckning styra utbud och innehåll i utbildningarna. Förbättra de högre utbildningarnas samverkan med arbetsmarknaden.
 • Gör det lättare för internationella lärosäten att etablera sig i Sverige, och skapa på så sätt en sund konkurrens mellan svenska och internationella lärosäten.
 • Möjliggör mer lärarledd tid och stärkt utbildningskvalitet. Ersättningarna behöver därför som ett första steg höjas för de utbildningarna med lägst ersättning.
 • Bredda rekryteringen till högskolan genom stärkt information och vägledning. Det ska även vara enklare att jämföra utbildningar, t.ex. om den leder till arbete och vilken kvalitet den har.
 • Stärk yrkeshögskolorna och gör det lättare att läsa in behörighet till yrkeshögskolan för de som läst ett högskoleförberedande program på gymnasiet.
 • Öka basanslagen för forskning och minska statens detaljreglering av utbildningarna för att stärka den akademiska friheten.
 • Tydliggör och skärp kraven för att en högskola ska erhålla universitetsstatus.
 • Möjliggör för fler lärosäten att överföras till att drivas i stiftelseform.

En högskola för alla

 • Stärk stödinsatserna för studenter med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom så att fler får möjligheten att påbörja och genomföra högre utbildning.
 • Förbättra möjligheterna för en jämställd utbetalning av tilläggsbidrag för barn när båda föräldrarna studerar.
 • Värna en mångfald av små och stora lärosäten i hela landet. Den högre utbildningen ska finnas tillgänglig i hela landet och lärosätena ska ges ytterligare möjligheter att utforma sin verksamhet utifrån vad som passar bäst regionalt och lokalt.
 • Satsa på Lärcentrum. Tillgängliggör utbildning i hela landet genom att etablerade lärosäten får möjlighet att bedriva utbildning på fler orter genom så kallade Lärcentrum.

En bostadsmarknad som inte stänger ute unga

 • Förenkla byggreglerna för studentbostäder genom att göra studentbostäder till en särskild boendeform i lagen. Eftersom studentbostäder bebos under en begränsad tid bör vissa lättnader i byggkraven vara möjliga, exempelvis när det gäller bullernivåerna eller anpassningar av tillgänglighetskraven.
 • Gör skattereglerna för andrahandsuthyrning mer generösa.
 • Gör det enklare att dela på hyran. Att flera studenter delar på en större lägenhet är inte ovanligt. Ett problem kan vara att det oftast är en av de boende i lägenheten som ensam måste stå för hyreskontraktet, och därmed ta hela risken och betalningsansvaret. Genom att möjliggöra så kallade partiella hyreskontrakt kan den situationen förbättras.
 • Avskaffa det förstärkta amorteringskravet på bolån. Dagens utformning, som innebär att den som har bolån på mer än 4,5 gånger sin inkomst före skatt måste amortera en extra procentenhet av bolånet per år, drabbar många unga akademiker som vill komma in på bostadsmarknaden.

Är du student och vill engagera dig i centerrörelsen? Bli medlem i Centerstudenter!

Tror du på friare och grönare samhällen? Vill du knyta nya kontakter, skaffa erfarenheter inför yrkeslivet eller kanske bara prata om idéer under avslappnade former?

Oavsett om du siktar på en politisk karriär eller bara vill ha det roligt med människor som delar dina värderingar så är Centerstudenter platsen för dig!

Gå in på centerstudenter.se och bli medlem!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.