Valmanifest 2022 – För SVeriges bästa

Vår vision för framtiden är hoppfull, och våra gröna frihetliga värderingar vägleder allt vi gör. Rösta på Centerpartiet 11 september, för Sveriges bästa.

Läs valmanifestet här , 159 kB.


sol-has-bg sol-light-text

En ljusare framtid är möjlig

Sverige är fantastiskt. Vi är ett land präglat av öppenhet, strävsamhet och företagsamhet. Vi är ett av
världens rikaste och mest jämställda länder. Vi är ett land som visar världen att det går att kombinera
ekonomisk tillväxt med minskade klimatutsläpp.

Valet 2022 handlar om vilket Sverige vi vill ha, och Centerpartiets vision för framtiden är hoppfull. Vi kan skapa ett friare samhälle där alla har möjlighet att lyckas i livet – oavsett vem de är eller var de bor, varifrån de kommer eller vart de är på väg.

Vi kan bygga ett samhälle som tar vara på hela landets styrka och växtkraft, på landsbygd, i byar, i städer och i förorter. Vi kan klara klimat- och miljöutmaningen och överlämna en hållbar planet till kommande generation.

Vi kan skapa ett mer jämställt Sverige som stärker kvinnors egenmakt och stoppar mäns våld mot kvinnor. Vi kan förbättra vår gemensamma välfärd, från den bästa skolan när du är ung, till den bästa sjukvården när du blir sjuk och den bästa omsorgen på ålderns höst.

Våra gröna frihetliga värderingar vägleder allt vi gör

Centerpartiet kommer alltid att kämpa för ett friare Sverige där människor kan bestämma mer över sina egna liv. För att lyckas med det krävs mer ekonomisk och social frihet, bättre omsorg om miljö och klimat och en trygg välfärd som ger alla möjlighet att förverkliga sina drömmar, oavsett förutsättningar. I ett stormigt politiskt klimat står vi stadigt i våra värderingar.

En röst på Centerpartiet är en röst för Sveriges bästa

  • Sverige behöver ett handlingskraftigt klimatledarskap som gör skillnad på riktigt. För att övervinna klimathotet måste vi ta vara på teknikens möjligheter och företagens innovationskraft.
  • Hela landet behövs, från förort till industriort, från storstad till landsbygd. Alla delar av Sverige ska se ökad frihet, trygghet och tillgänglighet nästa mandatperiod. Det är dags att frigöra landsbygdens enorma potential.
  • Vi ska bygga ett jämställt Sverige med möjligheter och rättvisa för alla. Vi ska stärka kvinnors trygghet och egenmakt. Förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor ska genomsyra hela samhället och män som slår ska inte komma undan.
  • Småföretagen är motorer för jobb, integration och möjligheter. Vi ska skapa bättre förutsättningar för dem att lyckas, med lägre skatt, mindre regelkrångel och en starkare arbetslinje.
  • Sveriges och hushållens ekonomi måste stärkas, idag och långsiktigt. Vi ska sänka det totala skattetrycket och skapa stabilitet i statsfinanserna genom att hushålla med skattebetalarnas pengar.
  • Vi ska bygga en vård och omsorg som sätter människan i centrum. Den ska bedrivas närmare den som behöver hjälp och med bättre arbetsvillkor för medarbetarna. Så kortar vi köerna och stärker likvärdigheten i hela landet.
  • Den liberala demokratin får aldrig tas för given. Den ska vårdas, värnas och vidareutvecklas – idag och för kommande generationer.
  • Vi ska stärka samhällskontraktet för ett tryggare och starkare Sverige, från landets gränser till ditt kvarter. Vi behöver rusta Sveriges totalförsvar, stärka hela rättskedjan, satsa på förebyggande insatser och en likvärdig skola.
  • Centerpartiet söker samarbete för en politik som är tydligt förankrad i mitten. Vi står för grön, liberal politik och för att bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. Sverige behöver vare sig främlingsfientlig högernationalism eller socialistisk vänsterpolitik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.