Vi vill satsa på grön tillväxt

Utsläppen ökar och klimatet påverkas. Vi ser inte tillväxt som ett miljöhot utan som en möjlighet till utveckling och fler gröna jobb.

Därför vill vi:

 • Se till så att Sverige får en helt förnybar elproduktion.
 • Satsa på miljövänliga bränslen.
 • Att alla ska ha en vardag utan gifter

Läs hela programmet här , 215.5 kB.


sol-has-bg

Artiklar • Nu ska mer kläder återvinnas


  Nu tillsätts en utredning om hur mer kläder och annan textil ska kunna återvinnas eller återanvändas, en fråga som Centerpartiet fick in i Januariavtalet. Utredningen ska utreda hur ett producentansvar, där den som sätter en produkt på marknaden också har ansvar för återvinningen, skulle kunna se ut...


 • Fredrick Federley ska utforma EU:s nya klimatpolitik


  Fredrick Federley får en ledande roll när EU:s nya klimatpaket, The Green Deal, nu tas fram. Det bestämdes under den liberala partigruppen Renew Europes gruppmöte under onsdagsförmiddagen.


 • Klimatfrågan måste drivas på EU-nivå


  Idag är det 25 år sedan Sverige gick med i EU och en särskild partiledardebatt hålls därför i riksdagen. Annie Lööf kommer att lyfta klimatfrågan och samtidigt utmana de andra partiledarna att också driva på för ett mer ambitiöst klimatarbete inom EU. – För att klara klimatutmaningen är EU-samarbetet...


 • C-stämma: Skärpta klimatmål och mer förnybart


  Centerpartiet har under partistämman i Karlstad antagit ett omfattande miljö- och klimatprogram som ska bidra till minskade utsläpp, inte bara i Sverige utan även världen över genom att främja ny grön teknik. Centerstämman vill se till att klimatmålen ska skärpas både i Sverige och EU, att vi ska er...


 • C: Belöna teknikföretag som fångar in koldioxid


  Miljö- och klimatfrågorna står i tydligt fokus på Centerpartiets stämma som öppnar på torsdag, 26 september. Budgeten för 2020 innehåller historiskt stora satsningar på klimat- och miljöområdet, och nu ska ytterligare ambitiösa förslag presenteras på partistämman, för att få ner de skadliga utsläppe...


 • Miljö och klimat prioriteras i budgeten


  Centerpartiet drivs av att hitta gröna lösningar som ger resultat, vilket är tydligt i den kommande höstbudgeten där det finns flera viktiga satsningar på miljö och klimat. Med ett mål att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 är det hög tid att agera för klimatet. Varje krona m...


 • Stor satsning på solceller i budgeten


  Intresset för att installera solceller är fortsatt stort hos många människor, med tusentals ansökningar om solcellsstöd som väntar i kö. De senaste åren har installationer av solceller ökat med 50-80 procent årligen och intresset har blivit så stort att de stödpengar som avsattes för 2018 inte räckt...


 • Budgetnyhet: Framåt för utsläppsrätter för Östersjön


  Övergödning, farliga ämnen och plast smutsar allvarligt ned våra hav och är ett stort hot mot vår biologiska mångfald. Det gäller inte minst i Östersjön. Centerpartiet har drivit på för ett nytt system, inspirerat av EU:s handel med utsläppsrätter, där de länder som smutsar ner Östersjön också ska b...


 • Budgetnyhet: En miljard till gröna transporter


  Idag presenterade Annie Lööf i Ekot en budgetsatsning för gröna transporter i hela landet.– Nu satsar vi en miljard på gröna transporter och mer klimatsmarta bilar. Dels innebär det att vi möter den stora efterfrågan som finns på att köpa klimatsmarta bilar då vi tillför mer pengar så att alla som k...


 • En klimatpolitik för EU som gör skillnad


  Klimatutmaningen är global. Därför krävs samarbete länder emellan om vi ska nå Parisavtalets mål. Sverige är ett av endast sex länder som idag ligger i fas att nå sitt klimatmål till 2030 och vi står endast för en liten del av EU:s utsläpp. Nu måste andra länder öka sina ambitioner. Centerpartiet fö...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.