Bild

gruppmöten 2022


Från och med april träffas vi återigen fysiskt! Medlemmar i nämnder och styrelser samt representanter knutna till Centerpartiet från olika kommundelar i Karlshamns kommun är välkomna att delta.

Kontakta Mats Dahlbom tel: 0708-685827 eller Ola Persson tel: 0706-575969 om ni har frågor kring detta.

  • 24/1 kl. 17:30 Digitalt via Zoom
  • 21/3 kl. 17:30 Digitalt via Zoom
  • 11/4 kl. 17:30
  • 6/6 kl. 17:30
  • 19/9 kl. 17:30
  • 24/10 kl. 17:30
  • 28/11 kl. 17:30
  • 19/12 kl. 17:30

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.