Välbesökt höststämma!

Många medlemmar mötte upp till Karlshamnskretsens höststämma för att mingla, äta gott och naturligtvis lyssna på två mycket kompetenta talare, Kristina Yngwe riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet samt Tommy (Sverigevandraren) Nilsson.

Kristina valde i sitt tal att fokusera på en rad olika strategier för minska den geografiska klyvningen. Det handlar inte bara om att minska klyftorna för landsbygdens skull. Det är också, av flera skäl viktigt för tätorterna att det finns en livskraftig landsbygd. Inte minst när det gäller landets självförsörjning. Frågan är då hur vi skapar denna levande landsbygd? Här har Kristina ett flertal viktiga punkter och förslag som hon driver i riksdagen. Det handlar bland annat om:

  1. Vikten av bredband som aldrig nog kan betonas.
  2. Vikten av att statliga jobb finns i hela landet. Både för arbetsmarknaden men också för att det är viktigt att staten finns representerad i alla delar av landet. Det är också viktigt att besluten fattas lokalt som möjligt för att hela regionen och kommunen också kan leva. Ett bra exempel är fisket och sälen där naturvårdsverket idag sätter regelverket centralt medan man lokalt känner till hur många sälar som faktiskt bör skjutas på varje plats.
  3. Bra förutsättningar för företagen och minskat regelkrångel runt om i landet inte minst för de gröna näringarna som i dag förädlar naturresurser och bidrar till Sveriges försörjning. Livsmedelsstrategi och livsmedelspolitiska mål är oerhört viktigt. Idag har vi en mycket låg självförsörjningsgrad. Kristina arbetar hårt för detta i förhandlingar med regeringen. Synen på skogen som resurs är också något som skiljer mellan partierna i förhandlingen d.v.s. om en produktiv skog gynnar eller missgynnar klimatet.

Lite smått och gott från "eftersnacket":

Räcker de extra 4 miljarder som C lägger till bredbandssatsningarna verkligen? Här medgav Yngwe att det lär behövas mer och att man därför tittar på olika förslag exempelvis möjligheten att skapa ett statligt ”finansieringsbolag”som kan bidra med utlåning av medel. 

Någon menade att vi glömmer bort att Östersjön är både ett nationellt och ett internationellt ansvar när ensidiga restriktioner införs och att vi istället bör jobba mer internationellt.

Vilka arter är egentligen invasiva? Smörbult, skarven, minken? Här behöver Centerpartiet vara med och påverka när denna utredning ligger till grund för kommande beslut.

Efter välförtjänt kaffe begav sig sedan Kristina Yngwe hemåt och vi istället fick ta del av Tommy Nilssons vackra bilder från västra Blekinge med vackra vyer från bl.a. Järnavik, Tjärö, Eriksberg, Mörrum, Nogersund, Karlshamn och Sölvesborg blandat med historik om platser och personer från dessa.

Avslutningsvis avhandlades en del kommunpolitik innan det var dags att bege sig hem i den frostiga kvällen för att begrunda en höststämma fylld av god mat, närodlad politik från Kristina Yngwe och närodlad kultur från Tommy Olsson.