Karlshamn
Centerpartiet lokalt

Jodå det satsas brett i Karlshamn!

I en insändare i BLT den 13 februari ifrågasätter Bengt Olof Dike ett antal av kommunens framtidssatningar under rubriken "Silar mygg och sväljer kameler!" Frågan är, om det inte är just detta insändarskribenten lyckats med i sin text. Här kommer svaret:

Svar till ”Karlshamn silar mygg”

Vi kan inte erinra oss att vi läst något från Bengt Olof Dike, som varit positivt om Karlshamn, där du bor, eller om personer du namngett i dina insändare. Ser fram emot den dag du skriver något positivt - om så bara en enda rad.

Budgeten koalitionen i Karlshamn tog fram var nämnderna överens om i KF. Vad gäller investeringarna, är det ofta att pengarna inte används fullt ut. Ett exempel är torget, som överklagats. Det påverkar också Tekniska nämnden. Det går att flytta investeringspengar inom nämnden.

Dike räknar upp ett antal mångmiljonsatsningar och tycker ”finns minsann ingen återhållsamhet hos de styrande”. Från vår horisont ser vi en kommun som satsar på invånarna och framtiden. Avloppsledning mellan Mörrum – Munkahus och ett nytt vattenverk, är två helt nödvändiga projekt.

Du kritiserar medfinansiering till golfens klubbhus på 5 milj. men Du har glömt ca 20 milj. till Asarums IF, där anläggningen är helt utsliten. De båda och Jössarinkens träningshall är idrottssatsningar som är bra för Karlshamns invånare och vår hälsa. Andra idrottsföreningar får bidrag varje år, men ibland behöver vi satsa mer på vissa objekt. Ibland spräcks planen, ett ex. är Svängstabadet, där satsning blir akut.

Kabo bygger bostäder och särskilda boenden (klart) i Mörrum och Asarum. Vi har fått beröm för att kommunen ligger långt fram med byggande av särskilda boenden jämfört med andra kommuner.

Vad gäller Torget och överklagan, är smaken som så ofta delad. Torgpaviljongen är utdömd, så en ny behövs. C har varit drivande i att behålla parkeringsplatser. Det har vi fått gehör för.

Dike, du skriver om uteblivna satsningar på landsbygden. Här kommer ett urval vi gör eller gjort.

 • Två helt nya förskoleavdelningar i Hällaryd
 • Pågående arbete med detaljplan för Kabos nybyggnad av bostäder för yngre och äldre i Hällaryd
 • Beslut om upphandling av livsmedel, producerade enligt svensk lag, gynnar landsbygdens näringsliv
 • Cykelvägsstrategi beslutad, Hällaryd klar, Mörrum via Vekerum på väg
 • De senaste mandatperioderna har varje år tillförts extra miljoner till det mindre vägnätet
 • Ihre Naturskola och Förskola i Ringamåla behålls och utvecklas tillsammans med inriktning natur
 • Filialbiblioteken installerar meröppet
 • Landsbygdsrådet har egen budget för satsningar till friluftsliv, föreningar och kulturarrangemang
 • Beslut att anlägga stor våtmark i Åryd, länsstyrelsen handlägger det miljöärendet
 • Stöd för att utveckla Ringamåla Byahus, där föreningar och församling verkar, samt för energiffektivisering i Halasjö samlingslokal
 • Ansökan om Leaderpengar till Kulturvägsprojekt, näringslivsprojekt som kommunen medfinansierar
 • OCH inte minst Karlshamns satsning tillsammans med KEAB på fiber till alla permanentboende under 2019-2021, beslutad i KS och på väg till KF. Där ligger Karlshamn i framkant. Det är nog den största satsningen, ca 70 miljoner, på landsbygden i modern tid. En rättvisefråga!

I en koalition får man ge och ta. Centerpartiet har alltid bevakat landsbygdens intresse och har i koalitionen fått förståelse för det. Alternativet för oss är att inget blir gjort om vi står ensamma utanför en koalition. Det är ett faktum att moderaterna ofta röstar nej till landsbygdssatsningar.


Gertrud Ivarsson Gruppledare C
Marco Gustavsson landsbygdssamordnare C