Solidaritet i torkans spår...

Många kommuner uppmanas idag, p.g.a. torkan och hotande utslaktning av djur, att ställa upp och köpa svenskt kött.

I Karlshamns kommun har vi, sedan några år ett kommunfullmäktige beslut, att kött som köps in till kommunens skolor och omsorg, skall vara producerat enligt svensk lag. Beslutet grundar sig på en motion från Centerpartiet 2014. När jag redogjorde för Sveriges höga lagkrav på djurskydd, antibiotikarestriktioner i uppfödningen och betydelsen av betesdjur för biologisk mångfald i våra hagmarker, köpte S och L vår motions syfte.

Nu vill jag också se att stans restauranger och krogar hakar på och låter oss äta svenskt hos dem också. Idag är det inte så!

Gertrud Ivarsson, Gruppledare Centerpartiet Karlshamn