Mer pengar till välfärden i Karlshamn

För oss som bor i Karlshamns kommun innebär beskedet 11 miljoner kronor i tillskott till vår kommun redan i år. Pengar som vi så väl behöver för att möta utmaningarna och utveckla vår kommun framåt.

Centerpartiet har länge sett ett behov av mer pengar till välfärden. Det behövs för att upprätthålla kvaliteten i vård, skola och omsorg när ekonomin nu bromsar in, befolkningen växer, andelen äldre ökar och det föds fler barn.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har alltså kommit överens om att skjuta till mer pengar till välfärden i vårbudgeten. Ytterligare 5 miljarder kronor ska gå till att stärka välfärden redan i år, varav 3,5 miljarder går till kommunerna och 1,5 miljarder går till regionerna.

Rättsväsendet får samtidigt 750 miljoner kronor mer i år för att öka tryggheten och möta den grova och organiserade brottsligheten. Den oacceptabla upptrappningen av skjutningar och sprängningar runt om i landet måste stoppas. Därför förstärks Säkerhetspolisen, Sveriges domstolar, Kriminalvården, Tullverket och Rättsmedicinalverket.

För Centerpartiet är det här ingen ny insikt. Vi meddelade redan i december att vårt mål var att förhandla med regeringen om att skjuta till mer pengar i ”vårändringsbudgeten”. Detta sker inom ramen för en sammanhållen och ordnad budgetprocess, där vi håller oss till de budgetregler som tjänat Sverige väl under lång tid. Sveriges kommuner och regioner behöver den framförhållningen för att kunna planera sin ekonomi.