Centerpartiet står upp för Karlshamns invånare och allmänhet

Mats Dahlbom (C) tycker inte att det ska bildas ett kommunalt parkeringsbolag. Han är ordförande i teknik- och fritidsnämnden och oense med sin koalitionspartner Socialdemokraterna.

Ur BLT söndagen den 15 maj: Under flera år har det pågått en diskussion om huruvida Karlshamns kommun ska ha ett kommunalt parkeringsbolag och det gjordes en extern utredning som var klar i slutet av 2018. Tanken har varit att samla allt som har med parkeringsverksamheten att göra i detta bolag och få till en så bra lösning som möjligt för besökare, boende och anställda. Förslaget från Stadsvapnet, det kommunala moderbolaget, var att Karlshamnsfastigheter (Kafab), som har en dålig ekonomi, skulle få ansvaret för parkeringsbolaget och på så sätt kunna dra fördel av att göra en beräknad vinst på två miljoner kronor per år.

I ett första förslag till remissyttrande från teknik- och fritidsnämnden framhöll Mats Dahlbom att det inte finns några fördelar med att bilda ett kommunalt parkeringsbolag. Där stod att: ”Den samlade bedömningen från nämnden är att invånare och allmänhet ej vinner några fördelar med bildande av ett kommunalt parkeringsbolag.”

Varför plockade ni bort det stycket i remissen?

– Det var en diskussion i koalitionen om vad som var lämpligt att ha med eller ej. Det blev ett tomt remissvar som vi lämnade in till nämnden. Det tyckte Ulf Ohlsson var för vagt och därför lade han till den att-satsen.

Var det din åsikt som kom till uttryck i det stycket?

– Ja, det är korrekt. Jag har gjort den bedömningen ur medborgarnas synpunkt och ur teknik- och fritidsnämndens ansvar som trafikmyndighet. Jag har inte tagit hänsyn till om man har nytta av en parkeringsverksamhet i en annan verksamhet.

”Jag har gjort den bedömningen ur medborgarnas synpunkt och ur teknik- och fritidsnämndens ansvar som trafikmyndighet.”

Mats Dahlbom (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.