Karlshamn
Centerpartiet lokalt
  • / Gruppmöten 2020
Bild

Gruppmöten 2020


2020 års gruppmöten börjar kl. 18.00 i Rådhussalen gemensamt med koalitionen och därefter fortsätter Centerpartiet i Mörrumssalen ca 19:00.

Medlemmar i nämnder och styrelser samt representanter knutna till C från olika kommundelar i Karlshamns kommun är välkomna till Mörrumssalen. Kontakta Mats Dahlbom tel: 0708-685827 eller Ola Persson tel: 0706-575969 för insläpp!

Datum:

  • 3 februari
  • 9 mars
  • datum ej klart i april
  • datum ej klart i maj
  • 1 juni
  • 14 september
  • 19 oktober
  • 23 november
  • 14 december