Bild

gruppmöten 2021


2021 års gruppmöten kommer i alla fall under första halvan av året att vara digitala.

Medlemmar i nämnder och styrelser samt representanter knutna till Centerpartiet från olika kommundelar i Karlshamns kommun är välkomna att delta. Kontakta Mats Dahlbom tel: 0708-685827 eller Ola Persson tel: 0706-575969 om ni har frågor kring detta.

Datum:

  • 1 februari
  • 8 mars
  • 12 april
  • 10 maj
  • 7 juni

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.