Karlshamn
Centerpartiet lokalt
  • / Val 2018

Val 2018!

Vi står för en närodlad politik där DU ska ha stor möjlighet att kunna påverka DIN egen vardag. Det handlar om en grön, social och jordnära liberalism.

  • Tycker du att det är viktigt att hela kommunen utvecklas och mår bra?
  • Att växande företag och ett starkt miljöengagemang är grunden för grön omställning till ett hållbart samhälle?
  • Gillar du öppenhet och självbestämmande?

Välkommen att läsa mer om vår närodlade politik och våra kandidater under aktuella rubriker!