Karlshamn
Centerpartiet lokalt

Lokala valprogram 2018 

En närodlad politik innebär att ideér och förslag växer fram där du lever och bor. Samtal mellan olika människor bär frukt i beslut som ska tas i politiken, hur skolan ska ge lust till lärande, hur de äldre ska trivas med tillvaron och tonåringarna ska tro på jobb och framtid. Därför är det viktigt att vi har lokala representanter och lokala program för utveckling av varje ort. Välkommen att ta del av vår närodlade politik!