3. Gertrud Ivarsson

Personbild


Jag heter Gertrud Ivarsson, nu 67 år. Är utbildad lågstadielärare och arbetade några år i Karlshamns kommun. Blev sedan ihop med min man mjölkbonde, på senare år med KRAV-mjölk. Sonen driver idag företaget vidare. Vi har också två döttrar och 7 barnbarn.

Jag blev centerpartist redan i ungdomen. Då som nu var C det enda parti, som drev småföretagar- och landsbygds frågor, (i en tid när landsbygdens smågårdar tvångs nerlades och människorna tvingades till stadens industrier.) C var också väldigt drivande i jämställdhets frågor och lyckades bl.a. få bort sambeskattningen, som var en riktig kvinnofälla.
Dessutom lade Centerpartiet riksdagens första miljömotion och har sedan dess drivit miljöfrågorna på bred front med ett helhetsperspektiv. Vi använder hellre morot än piska för att nå våra mål.

Uppdrag idag

Sedan 2014 har jag varit gruppledare för C i Karlshamn. Ett mycket intressant uppdrag. Det kräver en sorts helikopterseende, kunskap inom olika områden, samt förmåga att diskutera våra olika åsikter i koalitionen. Min uppgift är att få igenom C- frågor. Allt lyckas inte. Man får ge och ta. Vår C-grupp diskuterar tillsammans frågorna innan jag tar besluten på möten. Med den mix av människor och erfarenheter vi har i vår grupp, får vi verklighetsförankrade beslut. Närodlad politik kallar vi det.

Hjärtefrågor

  • Hållbar utveckling med fokus på både klimat och övriga miljöfrågor
  • Det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen, förskolor och skolor skall finnas
  • Bra kommunala finanser är A och O för att ha råd med en bra skola och omsorg
  • Kommunen skall under lätta för företagande av olika slag
  • Fiber i hela kommunen skall utföras
  • Vi måste öka vår livsmedelsproduktion i Sverige. Jag var drivande i ett fullmäktige beslut, att Karlshamn skall upphandla livsmedel producerade enligt svensk lag. C vill också satsa mer på närodlat.
  • Jag vill ha ett öppet samhälle, frihet för den enskilde att välja, men också eget ansvar, samt ett mänskligare samhälle.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.