5. Lena Häggblad

Personbild


Jag är född i Visby. Vi flyttade när jag var 6 månader till Örnsköldsvik där jag växte upp. Flyttade till Stockholm efter skolan eftersom där fanns gott om arbeten. Kom att flytta genom arbetet till Skåne och bodde i Malmö och Lund . 1978 flyttade jag till Ringamåla i Blekinge och som pensionär flyttade jag in till Karlshamn.

Under de åren jag bodde i Ringamåla lades bussen ner, distriktssköterskans mottagning försvann, biblioteket, affären, skolan och banken upphörde. De som värnade om och ville bevara servicen var Centerpartiet.

Uppdrag idag:

Ersättare i Kommunfullmäktige, vice ordförande i Karlshamns Kulturnämnd samt ledamot i Region Blekinges Kulturnämnd

Mina hjärtefrågor:

  • Jag vill att vi har ett samhälle som inkluderar alla oberoende av var vi bor.
  • Alla som vill, ska ha tillgång till kulturen som ska vara en röd tråd genom hela livet. Från BVC genom skolor, arbetsliv och på våra äldreboende. Allt för att vi alla ska må bättre.
  • Förbättra servicen på landsbygden. Inga nya pålagor av skatter som försämrar för folk att kunna bo och verka på landsbygden.
  • Nära till vårdcentraler och distriktssköterskor. Förkorta väntetiderna.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.