7. Sofie Ekenberg

Personbild


Jag är en 38-årig civilekonom med juris kandidatexamen, bor på en gård i Svängsta med man och våra tre barn och arbetar som ekonomichef.

Centerpartiet står upp för att besluten ska tas nära människor, att människor ska få bestämma mer själva, vilket jag tycker är viktigt.

Jag tror på hela landets möjlighet till utveckling. Centerpartiet är det enda partiet som i sin politik visar att man fattar hur det är att bo på landet. Hela landet ska leva, inte bara storstäderna!


Uppdrag idag:

Ersättare i nämnden för Barn, Ungdom och Skola i Karlshamns kommun

Mina hjärtefrågor:

Karlshamns Centerparti strävar efter att varje barn ska känna trygghet i skolan och få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Det gör vi bland annat genom att arbeta för:

  • Läskunnighet i första klass
  • Mindre förskolegrupper
  • Fler specialpedagoger till barn med särskilt stöd

Andra frågor som jag tycker är viktigt är

  • Nytt bad i Svängsta
  • Hållbar tillväxt
  • Ekonomi i balans utan skatteökningar
  • Klimatpositiv verksamhet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.