Maria Hjelm Nilsson

Personbild


Jag blev centerpartist för att Centern är det parti som jag tycker värnar om småföretagandet och landsbygden.

Jag tycker dessutom om att de politiska besluten fattas av människor som vet hur det är att vara företagare, markägare, lärare eller kassörska.

Politiken kommer nära den vanliga människan, det gör besluten mer verklighetsförankrade och politiken mer närodlad.

Mina hjärtefrågor:

Jag är själv småföretagare inom hästnäringen och jag brinner för en levande landsbygd, rättvisa mellan stad och land och inte minst för att förbättra situationen för Sveriges gröna entreprenörer. Det handlar om hästföretagarna, bönderna, skogsbrukarna, fiskarna och allt företagande som finns runtomkring dessa.

Jag vill:

  • Att det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen
  • Att allt företagande bemöts med lika stor respekt
  • Att hästnäringen ska få möjlighet att växa i samma utsträckning som andra näringar
  • Att vi ska använda mer när- och härproducerad mat i våra skolor

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.