Karlshamn
Centerpartiet lokalt
  • / Val 2018
  • / Vår politik inför valet 2014

Vår politik inför valet 2014

Vår politik är i ständig utveckling och vi har högt i tak när vi diskuterar nya lösningar och idéer men det finns alltid en "grön tråd" i våra förslag!

Har DU goda idéer så är du välkommen att bidra till att forma framtidens politik!

Nedan kan du hitta våra lokala valplattformar inför valet 2014!

Vartannat år samlas också representanter från hela landet för att sätta gemensamma riktlinjer för vår politik.