Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Gruppmöten 2019

Gruppmöten 2019 

Översikt

Agenda för

25 nov

  • Start 18:00
  • Studiebesök i Brinova arena
  • 19:00 Fika
  • Lokala frågor
  • Aktuella ärenden inför kommunstyrelsen
  • Bordet runt bland nämnderna
  • Övriga frågor
  • Slut 21:00

Dag:

Plats:

2019-01-14

Karlskrona Centerkrets - Ramdala Församlingshem, mittemot kyrkan

2019-02-04

Kristianopels Centeravdelning - Kristianopels bygdegård

2019-03-04

Rödeby Centeravdelning - Stengöls skola

2019-04-01

Jämjöbygdens Centeravdelning - SPF lokalen vid Jämjö bibliotek

2019-04-29

Sillhövda Centeravdelning - Allhallen

2019-05-27

Fridlevstad Centeravdelning - Föreningarnas hus i Fridlevstad

2019-09-02

Torhamn Centeravdelning - Torhamnsgården

2019-09-30

Kättilsmåla/Flymen Centeravdelning - Flymens hembygdsgård i Krogsmåla

2019-10-28

Karlskrona Centerkrets - Senorens skola i Östernäs på Senoren

2019-11-25

Karlskrona/Nättraby Centeravdelning - Brinova Arena