Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Gruppmöten 2020

Gruppmöten 2020 

Översikt

Ordinarie

agenda

  • Start 18:30
  • Lokala frågor
  • Aktuella ärenden inför kommunstyrelsen
  • Bordet runt bland nämnderna
  • Övriga frågor
  • Slut 21:00

Dag:

Plats:

2020-01-13

Karlskrona Centerkrets - Kommunsstyrelsens sessionssal, Tegelhuset

2020-02-10

Karlskrona Centerkrets - 18:30 Lilla salen 19:00 Stora sessionssalen, Tegelhuset

2020-03-09

Rödeby Centeravdelning - Rödeby f.d. kommunhus (Centrumhuset)

2020-04-06

Jämjöbygdens Centeravdelning - Plats ej klar

2020-05-04

Sillhövda Centeravdelning - Plats ej klar

2020-05-18

Fridlevstad Centeravdelning - Plats ej klar

2020-09-07

Torhamn Centeravdelning - Plats ej klar

2020-10-05

Kättilsmåla/Flymen Centeravdelning - Plats ej klar

2020-11-02

Kristianopels Centeravdelning - Plats ej klar

2020-11-30

Karlskrona/Nättraby Centeravdelning - Plats ej klar