Gruppmöten 2021 

Översikt

Ordinarie

agenda

  • Start 18:30
  • Aktuella ärenden inför kommunstyrelsen
  • Bordet runt bland nämnderna
  • Övriga frågor
  • Slut 21:00

Dag:

Plats:

2021-01-13

Digitalt via Teams

2021-02-10

Digitalt via Teams

2021-03-09

Digitalt via Teams

2021-04-06

Digitalt via Teams

2020-05-04

Digitalt via Teams

2020-05-18

Digitalt via Teams

2020-09-07

Digitalt via Teams

2020-10-05

Digitalt via Teams

2020-11-02

Digitalt via Teams

2020-11-30

Digitalt via TeamsBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.