Gruppmöten 2021 

Översikt

Agenda för

digitala

gruppmöten

  • Start 18:30
  • Upprop
  • Aktuella ärenden inför kommunstyrelsen
  • Bordet runt bland nämnderna
  • Övriga frågor

Dag:

Plats:

2020-01-11

Digitalt - länk skickas ut via mail

2020-02-08

Digitalt - länk skickas ut via mail

2020-03-08

Digitalt - länk skickas ut via mail

2020-04-06

Digitalt - länk skickas ut via mail

2020-05-03

Digitalt - länk skickas ut via mail

2020-05-31

Digitalt - länk skickas ut via mail

2020-08-30

Torhamns Centeravdelning

2020-10-04

Kättilsmåla/Flymen Centeravdelning

2020-11-01

Jämjöbygdens Centeravdelning

2020-11-22

Karlskrona/Nättraby CenteravdelningBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.