Gruppmöten 2022 

Översikt

Ordinarie

agenda

  • Start 18:30
  • Aktuella ärenden inför kommunstyrelsen
  • Bordet runt bland nämnderna
  • Övriga frågor
  • Slut 21:00

Dag:

Plats:

2022-01-10

Digitalt via Teams

2022-02-07

Digitalt via Team

2022-03-07

Digitalt via Teams

2022-04-04

Digitalt via Teams 

2022-05-02

Digitalt via Teams

2022-05-30

Digitalt via Teams

2022-08-29

Ej bestämt

2022-10-03

Ej bestämt

2022-10-31

Ej bestämt

2022-11-28

Ej bestämtBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.