Gruppmöten 2023 

Översikt

Ordinarie

agenda

  • Start 18:30
  • Aktuella ärenden inför kommunstyrelsen
  • Bordet runt bland nämnderna
  • Övriga frågor
  • Slut 21:00

Dag:

Plats:

3 april

Med start kl 18, besöker vi Mövägen i Rödeby, det nya omsorgsboendet. Ca 18.45 fortsätter vi med gruppmötet i Centrumhuset intill.

2 maj

Ej bestämt

29 maj

Ej bestämt

28 augusti

Ej bestämt

2 oktober

Ej bestämt

30 oktober

Ej bestämt

27 november

Ej bestämtBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.