Gruppmöte

Kättilsmåla Flymen bjuder in till gruppmöte i Kättilsmåla bygdegård 18:00

Agenda:

  • Lokala frågor-byggande i Kättilsmåla med Ola Robertsson
  • Aktuella ärenden inför kommunstyrelsen
  • Bordet runt bland nämnderna
  • Övriga frågor