gruppmöte

Karlskrona Centerparti bjuder in till gruppmöte i Ramdala Församlingshem 18:30-21:00

18:30 Genomgång av Centerpartiets remissvar (baserat på inlämnade synpunkter!) på förslaget till nytt Landsbygds och Skärgårdsprogrammet 2018-2021

19:00 Presentation av arbetet med valprogrammet

19:30 Aktuella ärenden inför kommunstyrelsen

20:30 Bordet runt bland nämnderna

20:50 Övriga frågor

21:00 Avslut