Gruppmöten under 2017

Även under 2017 arrangeras våra gruppmöten av de olika avdelningarna runt om i Karlskrona Centerkrets.

Gruppmöte i Torhamn 2016

Kallelse med aktuell information om agenda, tid och lokal sker via Blekinge Posten samt via mail till de medlemmar som har lämnat uppdaterade mailadresser. Om inget annat meddelas så börjar vi 18:30 och slutar 21:00.

Agendapunkterna är:

  • lokala frågor
  • aktuell ärendelista inför kommunstyrelsen
  • bordet runt bland nämnderna
  • övrigt
  • och någon form av fika förstås.

Nedan följer en övergripande årsplanering med datum och platser.

Vi hälsar alla debattglada Centermedlemmar välkomna! 

2017-01-09

MÅN

JAN

Gruppmöte Centern, Vuxenskolans lokaler K-na

2017-01-30

MÅN

JAN

Gruppmöte Centern, Nättraby

2017-03-06

MÅN

MAR

(Gruppmöte Centern, Rödeby

2017-04-03

MÅN

APR

Gruppmöte Centern, Jämjöbygden

2017-04-24

MÅN

APR

Gruppmöte Centern, Sillhövda

2017-05-29

MÅN

MAJ

Gruppmöte Centern, Tving/Fridlevstad

2017-08-28

MÅN

AUG

Gruppmöte Centern, Torhamn

2017-10-02

MÅN

OKT

Gruppmöte Centern, Kättilsmåla/Flymen

2017-10-30

MÅN

OKT

Gruppmöte Centern, Kristianopel

2017-11-20

MÅN

NOV

Gruppmöte Centern, Karlskrona