Julkalender 2016 - Lucka 1

Vårt vallöfte - Utveckla attraktiva boendemiljöer över hela kommunen

Så här jobbar vi med detta:

Karlskrona kommun har som mål att kontinuerligt arbeta med planberedskap för att möjliggöra nya bostäder och näringslivsetableringar.

En del i detta är utökade planeringsinsatser, de så kallade LIS-planerna, Landsbygdsutveckling I Strandnära Lägen, som utförs för att klarlägga och planera lämpliga områden för utveckling av landsbygden inom strandnära lägen i kommunen. Något vi hoppas kommer att leda till utveckling och inflyttning i många delar av vår kommun.

Vårt kommunala bostadsbolag Karlskronahem, har fått i uppdrag att bygga 400 hyreslägenheter under en femårsperiod och dessutom har Karlskrona kommun som mål att uppmuntra fler byggaktörer för att ytterligare öka bostadsproduktionen.

Samtidigt fortsätter utvecklingen på Pottholmen med projektering, sanering, rivning och byggnation.

Kort sagt: Karlskrona växer så det knakar!