Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Julkalender 2016 - Lucka 2

Julkalender 2016 - Lucka 2

Studiebesök på Hasslö

Studiebesök på Hasslö!

Vårt vallöfte - Utveckla det hållbara kustnära fisket och landsbygdsföretagandet.

Så jobbar vi med detta: En fiskepolicy är på väg fram för beslut och samarbete har inletts med Simrishamn, Sölvesborg och Karlshamn kring fiskefrågor.

Förutsättningarna för att skapa en centralt placerad Saluhall för lokalt producerad mat är under diskussion. Om intresse finns hos såväl producenter och konsumenter så finns det också goda förutsättningar för ekonomiskt stöd via ett så kallat ”Stad-Land” Leaderprojekt.

Kommunledningen, politiker och tjänstemän, jobbar aktivt med att skaffa sig kunskap om de mindre orternas speciella förhållanden genom studiebesök runt om i kommunen. Hittills har vi besökt Kristianopel, Torhamn, Sturkö och Hasslö och fler orter planeras.

Vi jobbar också vidare med åtgärder för förbättrad infrastruktur, miljöhandläggning och planprocess samt inrättande av serviceorter som alla bidrar till att möjliggöra en levande landsbygd med livskraftiga företag. Fortsättning på detta följer i kommande luckor.